Bioetyka – Generalia

Monografie

Godność

Historia i natura bioetyki

  • Łuków, P. (2018). Etyka lekarska a bioetyka . W: R. Kubiak, L. Kubicki & E. Zielińska (Red.). System prawa medycznego. Tom 1. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego. Warszawa: Wolters Kluwer, ss. 46-53.
  • Łuków, P. (2018). Bioetyka – natura i problematyka. W: R. Kubiak, L. Kubicki & E. Zielińska (Red.). System prawa medycznego. Tom 1. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego. Warszawa: Wolters Kluwer, ss. 53-61.
  • Różyńska J. (2018). Bioetyka a prawo medyczne.W: R. Kubiak, L. Kubicki & E. Zielińska (Red.). System prawa medycznego. Tom 1. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego. Warszawa: Wolters Kluwer, ss. 61-68.
  • Łuków, P. (2017). Non-adjectival bioethics. Ethics, Medicine and Public Health 3 (4):401-409.
  • Łuków, P. (2014). Bioetyczne wyzwania współczesności. W: P. Łuków & T. Pasierski, Etyka medyczna z elementami filozofii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, ss. 101–108.
  • Różyńska, J. & Łuków, P. (2013). Narodziny i natura bioetyki. W: J. Różyńska & W. Chańska (Red.), Bioetyka. Warszawa: Wolters Kluwer SA, ss. 15–31.
  • Łuków, P. (2013). Standardy bioetyczne – między nowością a reinterpretacją. W: K. Basińska & J. Halasz (Red.), Etyka w medycynie. Wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, ss. 261–270.
  • Łuków, P. (2011). Etyczne dylematy współczesnej medycyny. W: J. Opolski (Red.). Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia. Tom 2. Warszawa: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ss. 7–14.

Regulacje w medycynie

Sprawiedliwość w medycynie