Katarzyna Korbacz (de domo Chludzińska)

Katarzyna Chludzińska

Doktorantka w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Kontakt:  moc.l1539761161iamg@1539761161ksniz1539761161dulhc1539761161.k1539761161

Zainteresowania naukowe:

etyka kliniczna; etyka prokreacyjna, w szczególności etyczne aspekty ciąży, etyka relacji matka-płód oraz etyczne i społeczno-prawne problemy związane z surogacją (macierzyństwem zastępczym)

Aktualnie realizowane projekty:

Publikacje:

Wykształcenie:

  • magister bioetyki (2015)
  • licencjat z filozofii (2011)
  • plastyk – fotografia artystyczna (2007)