Katarzyna Korbacz (de domo Chludzińska)

Katarzyna Chludzińska

Doktorantka w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Kontakt: 

Zainteresowania naukowe:

etyka kliniczna; etyka prokreacyjna, w szczególności etyczne aspekty ciąży, etyka relacji matka-płód oraz etyczne i społeczno-prawne problemy związane z surogacją (macierzyństwem zastępczym)

Aktualnie realizowane projekty:

Publikacje:

Wykształcenie:

  • magister bioetyki (2015)
  • licencjat z filozofii (2011)
  • plastyk – fotografia artystyczna (2007)