Katarzyna Korbacz (de domo Chludzińska)

Katarzyna KORBACZ | PhD Student | University of Warsaw, Warsaw | UW | Institute of Philosophy, Department of Ethics | Research profile

Uwaga: strona nieaktualizowana od 2022 r. 

Doktorantka w Zakładzie Etyki Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Zainteresowania naukowe:

etyka kliniczna; etyka prokreacyjna, w szczególności etyczne aspekty ciąży, etyka relacji matka-płód oraz etyczne i społeczno-prawne problemy związane z surogacją (macierzyństwem zastępczym)

Zrealizowane projekty:

Publikacje:

Wykształcenie:

  • magister bioetyki (2015)
  • licencjat z filozofii (2011)
  • plastyk – fotografia artystyczna (2007)