Polecane artykuły

2022 ESPMH Conference in Warsaw

The new dates for the 34th ESPMH conference in Warsaw are 24 – 27 August 2022.

With a heavy heart but due to the persisting array of uncertainties accompanying the still ongoing COVID pandemic the ESPMH board and the hosts of the upcoming conference – Center for Bioethics and Biolaw and the Bioethics Committee at the Presidium of the Polish Academy of Sciences – have decided to postpone this year’s conference once more to next year.

 • New deadline for abstract submission: 1 March 2022
 • New registration dates: 15 April 2022 (early bird); 1 June 2022 (regular registration)

NB: Participants whose abstract has already been accepted for the conference in Warsaw will be scheduled in the conference programme for August 2022. Registration fees already paid for the Warsaw conference will be valid for the 2022 conference.

The conference will focus on challenges posed by moral, religious and cultural diversity to healthcare, the life sciences and bioethics. More about the conference topics, venue, registration, and fees at the ESPMH web-site. If you have any additional questions, please e-mail to: Professor Bert Gordijn, Secretary of the ESPMH:

Równe prawa, różne potrzeby (zdrowotne). O społeczno-prawnych kontekstach wyzwań stojących przed (polską) ochroną zdrowia w XXI wieku

Spotkanie w ramach XXV Festiwalu Nauki

Termin: sobota, 25 września 2021 r., godz. 17:00

Miejsce: Online

Różnorodność społeczna stawia rozmaite wyzwania przed systemami ochrony zdrowia. Prawo gwarantuje równość, jednak osoby o różnorodnych cechach napotykają na rozmaite bariery w dostępie do opieki zdrowotnej. Jakie to bariery? Jak je przezwyciężać? Jak sprawić, żeby system ochrony zdrowia odpowiadał na wszystkie, w tym mniejszościowe i specyficzne potrzeby zdrowotne? Jak zapewnić wszystkim, bez względu na wiek, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, kulturę, pochodzenie etniczne czy jakąkolwiek inną cechę, równe traktowanie przez instytucje ochrony zdrowia?


Na te i wiele innych pytań spróbują odpowiedzieć zaproszeni Goście i Gościnie:

Jarosław Jagura, Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
prof. dr hab. Paweł Łuków, Wydział Filozofii UW,
dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW,
Filip Rak, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
Izabela Sopalska-Rybak, prezeska Fundacji „Kulawa Warszawa”.


Dyskusję poprowadzą:
Natalia Koncewicz, studentka bioetyki WFZ UW,
Agnieszka Romanowska, studentka bioetyki WFZ UW,
Wojciech Rożdżeński, doktorant WPiA UW.
Opieka naukowa: dr Katarzyna Bielińska (CBB WFZ UW), Anna Chowaniec (CBB WFZ UW).


Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvcOqrqTsjE9XnDt7dxtCZuEj_iIRvSLQ7
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://cbb.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/Informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-Rowne-prawa-rozne-potrzeby-zdrowotne.pdf


Projekt Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie jest wspierany finansowo przez Wspólny Program Badawczy HERA (www.heranet.info), współfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Polska, nr projektu 2018/28/Z/HS1/00554), Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (Niemcy), Ministerstwo Nauki i Edukacji Republiki Chorwacji/Chorwacką Akademię Nauk i Sztuk (Chorwacja), Słoweńskie Ministerstwo Nauki i Sportu oraz Komisję Europejską z Programu Horyzont 2020.

O równy dostęp do zdrowia

Spotkanie w ramach XXV Festiwalu Nauki

Termin: czwartek, 23 września 2021 r., godz. 17:00

Miejsce: Online

W przestrzeni opieki zdrowotnej przestrzeganie zasad równości i poszanowania różnorodności jest szczególnie ważne. Choć prawo na różnych poziomach zapewnia pacjentom i pacjentkom równy dostęp do świadczeń, kobiety, przedstawiciele i przedstawicielki mniejszości seksualnych, religijnych i kulturowych, migranci i migrantki spotykają się z dyskryminacją w tej przestrzeni. Ruchy społeczne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, aktywiści i aktywistki prężnie działają na rzecz zmiany tej sytuacji. Odnoszą spektakularne sukcesy, lecz także ponoszą dotkliwe porażki. W tym kontekście szczególne znaczenie ma pole zdrowia reprodukcyjnego.O zagadnieniu równego dostępu do świadczeń w tej sferze opowie

dr hab. Elżbieta Korolczuk (Uniwersytet w Södertörn i Uniwersytet Warszawski) w wykładzie pt.

„Nowe technologie reprodukcyjne: nierówności i wykluczenia w kontekście polskim”.


Po wykładzie odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem Gościni i badaczek zagadnienia dostępu do opieki zdrowotnej w Europie, dr Katarzyny Bielińskiej i Anny Chowaniec (CBB WFZ UW).


Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom:  https://us02web.zoom.us/…/tZEkcO6pqTsrGtcLCu0e-l7w…
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – O równy dostęp do zdrowia

Abstrakt wystąpienia

Nowe technologie reprodukcyjne, w tym przede wszystkim metody zapłodnienia pozaustrojowego, są na świecie dostępne od ponad 40 lat i w większości krajów na świecie stały się jedną z ważnych metod leczenia niepłodności. W Polsce działa kilkadziesiąt klinik, które oferują szeroką gamę zabiegów i metod leczenia. Kwestia medycznie wspomaganego leczenia niepłodności wciąż jednak budzi kontrowersje i spory: w Europie mamy do czynienia z pachworkiem rozwiązań prawnych, który sprawia, że metody dostępne w jednym kraju, są niedostępne lub trudno dostępne w innym, co skutkuje tzw. turystyką reprodukcyjną. Poza prawną dopuszczalnością niektórych metod, np. diagnostyki preimplantacyjnej czy dawstwa zarodków, spory dotyczą tego kto i na jakich warunkach może korzystać ze zdobyczy medycyny. W Polsce kontrowersje budzi przede wszystkim samodzielne macierzyństwo oraz rodzicielstwo osób LGBT, przy czym w przypadku tej drugiej grupy państwo polskie aktywnie przeciwstawia się nie tylko możliwości korzystania z dostępnych metod leczenia niepłodności, ale też uniemożliwia uzyskanie polskiego obywatelstwa przez dzieci urodzone w „tęczowych rodzinach” za granicą. W swoim wystąpieniu omówię różne wymiary wykluczenia i dyskryminacji w dostępie do świadczeń medycznych, jakich doświadczają potencjalne samodzielne matki i rodziny LGBT, skupiając się na prawno-społecznych i kulturowych aspektach tego zjawiska.

Dr hab. Elżbieta Korolczuk jest socjolożką, pracuje na Uniwersytecie Södertörn w Sztokholmie i w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Bada ruchy społeczne, społeczeństwo obywatelskie, kategorię płci oraz rodzicielstwo. W ostatnich latach wydała książki: Rebellious Parents. Parental Movements in Central-Eastern Europe and Russia we współpracy z Katalin Fábián (Indiana University Press, 2017), Matki i córki we współczesnej Polsce (Universitas, 2019), oraz Bunt Kobiet. Czarne Protesty i Strajki Kobiet wydana przez Europejskie Centrum Solidarności w 2019 (z Beatą Kowalską, Claudią Snochowską-Gonzalez i Jennifer Ramme).

Projekt Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie jest wspierany finansowo przez Wspólny Program Badawczy HERA (www.heranet.info), współfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Polska, nr projektu 2018/28/Z/HS1/00554), Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (Niemcy), Ministerstwo Nauki i Edukacji Republiki Chorwacji/Chorwacką Akademię Nauk i Sztuk (Chorwacja), Słoweńskie Ministerstwo Nauki i Sportu oraz Komisję Europejską z Programu Horyzont 2020.

Wiosenna Szkoła Bioetyki 2021

Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa WF Uniwersytetu Warszawskiego bardzo dziękują wszystkim wykładowcom i uczestnikom Wiosennej Szkoły Bioetyki. 

Tegoroczna Szkoła skierowana była do wszystkich, którzy szukają rzetelnych i przystępnych informacji na temat tego, dlaczego warto i należy się szczepić, w szczególności do osób, które wciąż się wahają czy się zaszczepić przeciwko Covid-19, które mają zastrzeżenia wobec etycznych aspektów testowania, wytwarzania lub stosowania szczepionek, bądź też wątpliwości co do bezpieczeństwa lub skuteczności szczepień przeciwko Covid-19.

Szczegółowe informacje i program szkoły dostępne są w tej broszurze.

Webinar: Global bioethics after the Covid-19 pandemic – 27 August 2021

Save the date and join the discussion with world-renowned scholars on the long-term impact of the COVID-19 pandemic on global bioethics, global health emergences governance, and human rights!

Keynote Speakers:
Prof. Judit Sandor (CEU, Budapest, Hungary)
Prof. Henk ten Have (Duquesne University, Pittsburgh, USA)

Find a detailed program in the attached webinar brochure.

Register for the webinar by clicking on the link: ON-LINE REGISTRATION is open till 23 August 2021!

Forum Prawa Medycznego 2021, 14 maja

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów wystąpień, w szczególności dotyczących następujących problemów:

 • Prawa człowieka i technologie informacyjne.
 • Etyka sztucznej inteligencji.
 • Wyzwania postępu technologicznego w medycynie.
 • Neuroetyka i neuroprawo.
 • Rozwój, wykorzystanie i ograniczenia sztucznej inteligencji i nowych technologii w medycynie.
 • Rewolucja informacyjna a moralność w medycynie.
 • Autonomia nowych technologii (m.in. technologie 5 generacji).
 • Robotyka chirurgiczna i teragnostyka.
 • Telemedycyna.
 • Prywatność i Big Data.

Prosimy o nadsyłanie abstraktów (limit słów: 250-300) do dnia 14 kwietnia 2021 roku, na adres e-mail: Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.