Konferencja „Etyka badań naukowych”

Centrum Bioetyki i Bioprawa oraz Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN i Komitet Etyki w Nauce przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PAN serdecznie zapraszają na konferencję naukową

„Etyka badań naukowych”

Termin: 14 grudnia 2018
Miejsce: Warszawa, Pałac Staszica

Tematyka: Przedmiotem konferencji jest etyka badań naukowych, czyli dziedzina refleksji normatywnej obejmująca dwa, wzajemnie powiązanie, obszary (I) etos badacza i zasady dobrej praktyki badawczej; oraz (II) standardy prowadzenia badań naukowych z udziałem ludzi, zwierząt albo z wykorzystaniem materiału biologicznego ludzkiego pochodzenia oraz danych osobowych. Poniżej załączony jest

PROGRAM KONFERENCJI 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja uczestników została zakończona.

Szczegółowe informacje na temat zakresu tematycznego oraz organizacji konferencji można znaleźć na stronie konferencji.

Konferencja „Przejrzystość współpracy przemysłu farmaceutycznego ze środowiskiem medycznym i organizacjami pacjentów”

Termin: 30 listopada 2018 r., w godzinach 9:30 – 16.15
Miejsce: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (ul. Długa 23/25) w Warszawie, sala im. Władysława Bartoszewskiego
Organizatorzy: Mental Health Europe oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa IF UW
Tematyka: Spotkanie będzie poświęcone przejrzystości współpracy przemysłu farmaceutycznego ze środowiskiem medycznym i organizacjami pacjentów. Zapraszamy do udziału. Więcej informacji

Konferencja „Etyka, moralność i przestrzeń publiczna”

Konferencja Etyka, moralność i przestrzeń publiczna

Pracownicy i doktoranci Zakładu Etyki Instytutu Filozofii UW zapraszają na konferencję „Etyka, moralność i przestrzeń publiczna”. W czasie konferencji będziemy chcieli zobaczyć, jak normy moralne sfery publicznej wpływają na wybory i osiągnięcia jednostek, a także, co jednostki mogą lub powinny uczynić w trosce o moralność życia publicznego. Nad wzajemnymi zależnościami między moralnością indywidualną a moralnością sfery publicznej będziemy się zastanawiać w czterech, wzajemnie powiązanych, obszarach tematycznych: filozofia moralności, moralność obywatelska, bioetyka, oraz etyka i technika.

Więcej szczegółów

Nowe publikacje dr Joanny Różyńskiej

Zachęcamy do lektury nowych artykułów autorstwa (współautorstwa) dr Joanna Różyńskiej: