Polecane artykuły

Forum Prawa Medycznego 2021, 14 maja

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów wystąpień, w szczególności dotyczących następujących problemów:

 • Prawa człowieka i technologie informacyjne.
 • Etyka sztucznej inteligencji.
 • Wyzwania postępu technologicznego w medycynie.
 • Neuroetyka i neuroprawo.
 • Rozwój, wykorzystanie i ograniczenia sztucznej inteligencji i nowych technologii w medycynie.
 • Rewolucja informacyjna a moralność w medycynie.
 • Autonomia nowych technologii (m.in. technologie 5 generacji).
 • Robotyka chirurgiczna i teragnostyka.
 • Telemedycyna.
 • Prywatność i Big Data.

Prosimy o nadsyłanie abstraktów (limit słów: 250-300) do dnia 14 kwietnia 2021 roku, na adres e-mail: Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Polecane artykuły

2022 ESPMH Conference in Warsaw

The new dates for the 34th ESPMH conference in Warsaw are 24 – 27 August 2022.

With a heavy heart but due to the persisting array of uncertainties accompanying the still ongoing COVID pandemic the ESPMH board and the hosts of the upcoming conference – Center for Bioethics and Biolaw and the Bioethics Committee at the Presidium of the Polish Academy of Sciences – have decided to postpone this year’s conference once more to next year.

 • New deadline for abstract submission: 1 March 2022
 • New registration dates: 15 April 2022 (early bird); 1 June 2022 (regular registration)

NB: Participants whose abstract has already been accepted for the conference in Warsaw will be scheduled in the conference programme for August 2022. Registration fees already paid for the Warsaw conference will be valid for the 2022 conference.

The conference will focus on challenges posed by moral, religious and cultural diversity to healthcare, the life sciences and bioethics. More about the conference topics, venue, registration, and fees at the ESPMH web-site. If you have any additional questions, please e-mail to: Professor Bert Gordijn, Secretary of the ESPMH:

Różnorodność społeczna a dostęp do opieki zdrowotnej

Spotkanie w ramach Festiwalu Nauki

Termin: sobota, 26 września, 2020 r., godz. 17:00

Miejsce: Online https://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/roznorodnosc-spoleczna-dostep-do-opieki-zdrowotnej

Równe traktowanie osób należących do różnych grup społecznych i kulturowych ma szczególne znaczenie w przestrzeni opieki zdrowotnej. Choć prawo gwarantuje równość, kobiety, przedstawiciele i przedstawicielki mniejszości seksualnych, religijnych i kulturowych, migranci i migrantki doświadczały i nadal doświadczają dyskryminacji w kontaktach z instytucjami opieki zdrowotnej. Choć organizacje społeczeństwa obywatelskiego i ruchy społeczne potrafią odnosić duże sukcesy w walce przeciw dyskryminacji, to, co raz wywalczone, nie jest dane na zawsze. Można to zaobserwować w krajach najwyżej rozwiniętych, w których zdobycze społeczne były największe.

Zjawisko ograniczania praw społecznych w zakresie opieki zdrowotnej, na przykładzie sytuacji osób z niepełnosprawnościami, omówi dr Mariusz Baranowski (WS UAM), który wygłosi wykład pt.  „Redefinicja pojęcia niepełnosprawności w «warunkowych» państwach dobrobytu: podejście welfare scarcity. Po wykładzie odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem badaczy i badaczek zagadnienia dostępu do opieki zdrowotnej w Europie.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/97144908572
Biorąc udział w spotkaniu pt.: „Różnorodność społeczna a dostęp do opieki zdrowotnej” wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Uniwersytet Warszawski. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych zostanie przekazana uczestnikom na początku spotkania.

Kontakt: , .

Wydarzenie jest organizowane w ramach Projektu HcPubS: Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: Integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie realizowanego przez Centrum Bioetyki i Bioprawa na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Historii, Filozofii i Etyki Medycznej  Uniwersytetu w Ulm, Instytut Historii Medycyny Uniwersytetu w Lublanie i Katedrę Nauk Społecznych i Humanistyki Medycznej na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Rijece.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Polska, nr projektu 2018/28/Z/HS1/00554), Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (Niemcy), Ministerstwo Nauki i Edukacji Republiki Chorwacji/Chorwacką Akademię Nauk i Sztuk  (Chorwacja) i Słoweńskie Ministerstwo Nauki i Sportu (Słowenia) ze środków HERA – Humanities in the European Research Area (http://heranet.info) Public Spaces i Komisji Europejskiej w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020”, umowa nr 769478.

Konferencja międzynarodowa:

„Legal regulations on diversity in healthcare in European countries: challenges for national legislation”

Termin: 4-5 marca 2020
Miejsce: Sala Kolumnowa, Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski
Organizatorzy:  Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Historii, Filozofii i Etyki Medycyny Uniwersytetu w Ulm, Instytutem Historii Medycyny Uniwersytetu w Lublanie  i Katedrą Nauk Społecznych i Humanistyki Medycznej Wydziału Medycyny Uniwersytetu w Rijece
Patronat honorowy: Rzecznik Praw Obywatelskich, Centrum Nauki Kopernik

Opieka zdrowotna, rozumiana jako przestrzeń medyczna, stanowi doskonały przykład przestrzeni publicznej, w której zachodzą procesy równości i integracji społecznej. Opieka zdrowotna może łączyć różnorodne grupy społeczne w imię wspólnej idei zdrowia i choroby. W zależności od sposobu, w jaki jest zorganizowana, może jednak także pogłębiać podziały społeczne i wykluczenie grup mniejszościowych. Chociaż dla instytucji Unii Europejskiej równe traktowanie mniejszości społecznych stanowi kwestię niezwykle ważną, wytyczne unijne w tym zakresie najczęściej nie mają przełożenia ani na przepisy krajowe, ani na praktykę kliniczną.

Celem konferencji jest ekspercka analiza implementacji norm i wytycznych instytucji europejskich dotyczących różnorodności oraz etycznych, kulturowych i społecznych aspektów integracji i wykluczenia w sektorze ochrony zdrowia w Niemczech, Chorwacji, Słowenii i Polsce.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu HERA: Public Spaces:Culture and Integration in Europe (2019-2022) – „Healthcare as a Public Space: Social Integration and Social Diversity in the Context of Access to Healthcare in Europe” w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020”.

Call for abstracts: “Legal regulations on diversity in healthcare in European countries: challenges for national legislation”, March 4th and 5th, 2020, Warsaw

Hosting institution: University of Warsaw, Faculty of Philosophy and Sociology, Center for Bioethics and Biolaw.

This conference is a part of the HERA-funded project “Healthcare as a Public Space: Social Integration and Social Diversity in the Context of Access to Healthcare in Europe” which focuse on diversity in the social context of healthcare. Healthcare is an excellent example of a public space that models the processes of social integration and social equity. Healthcare can bring together diverse groups and sections of a society under the common idea of promotion of health and fighting illness. However, depending on its organization, healthcare can also engender or perpetuate societal segregation of minority groups.

The conference intends to examine the implementation of norms and guidelines of the European Institutions concerning diversity and ethical, cultural, and social aspects of integration and exclusion within the healthcare sector in national legal frameworks of EU countries.

During the conference, international experts in the field will deliver invited lectures. Based on their abstracts, participants will be selected to give oral presentations of approximately 15 minutes.

We especially welcome presentations on the following topics:

 • national healthcare legislation and its compatibility with EU guidelines on access to healthcare;
 • diversity in healthcare: systemic and intersectional approaches;
 • minorities in national healthcare systems: legal provisions vs actual access to healhtcare;
 • practical challenges of equal access to healthcare.

Interested participants are invited to submit their applications consisting of a scientific abstract of the presentation (up to 500 words) as well as a short academic resumé (both in English) until 15th January 2020 in electronic form (PDF) by e-mail to the organizers: Katarzyna Bielińska () or Anna Chowaniec ( ). For further questions, please contact Katarzyna Bielińska or Anna Chowaniec. The costs of travel, board and lodging will be covered by the organizers. There is no conference fee. The number of participants is limited. The participants of the conference will be invited to publish in a volume with conference proceedings.