Polecane artykuły

VI Wiosenna Szkoła Bioetyki

CZEKAMY NA TWOJĄ APLIKACJĘ DO 6 CZERWCA 2022 – Szczegóły poniżej.

Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN i Centrum Bioetyki i Bioprawa serdecznie zapraszają na VI Wiosenną Szkołę Bioetyki. Po trzech latach przerwy znowu spotkamy się w pięknym otoczeniu Pałacu w Jabłonnie, aby porozmawiać o bioetyce i emocjach.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów, doktorantów i młodych naukowców. Udział w Szkole jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Na zgłoszenia czekamy do 6 czerwca br.

Polecane artykuły

2022 ESPMH Conference in Warsaw

The new dates for the 34th ESPMH conference in Warsaw are 24 – 27 August 2022.

With a heavy heart but due to the persisting array of uncertainties accompanying the still ongoing COVID pandemic the ESPMH board and the hosts of the upcoming conference – Center for Bioethics and Biolaw and the Bioethics Committee at the Presidium of the Polish Academy of Sciences – have decided to postpone the 34th ESPMH conference once more to 2022.

  • New deadline for abstract submission: 1 March 2022
  • New registration dates: before 15 May 2022 (early bird); after 15 May 2022 (regular fee)

NB: Participants whose abstract has already been accepted for the conference in Warsaw will be scheduled in the conference programme for August 2022. Registration fees already paid for the Warsaw conference will be valid for the 2022 conference.

The conference will focus on challenges posed by moral, religious and cultural diversity to healthcare, the life sciences and bioethics. More about the conference topics, venue, registration, and fees at the ESPMH web-site. If you have any additional questions, please e-mail to: Professor Bert Gordijn, Secretary of the ESPMH:

Konferencja: „BIOETYKA PARTYCYPACYJNA”

Centrum Bioetyki i Bioprawa oraz Zakład Etyki Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszają na konferencję naukową

„BIOETYKA PARTYCYPACYJNA”

która odbędzie się trybie zdalnym w dniach 16-17 grudnia 2021 r.

Celem konferencji jest podjęcie interdyscyplinarnej refleksji oraz szerokiej dyskusji nad jakością polskiej debaty publicznej dotyczącej zagadnień z zakresu bioetyki, a także nad stanem obecnym i przyszłością edukacji bioetycznej oraz klinicznych konsultacji etycznych w Polsce.

Równe prawa, różne potrzeby (zdrowotne). O społeczno-prawnych kontekstach wyzwań stojących przed (polską) ochroną zdrowia w XXI wieku

Spotkanie w ramach XXV Festiwalu Nauki

Termin: sobota, 25 września 2021 r., godz. 17:00

Miejsce: Online

Różnorodność społeczna stawia rozmaite wyzwania przed systemami ochrony zdrowia. Prawo gwarantuje równość, jednak osoby o różnorodnych cechach napotykają na rozmaite bariery w dostępie do opieki zdrowotnej. Jakie to bariery? Jak je przezwyciężać? Jak sprawić, żeby system ochrony zdrowia odpowiadał na wszystkie, w tym mniejszościowe i specyficzne potrzeby zdrowotne? Jak zapewnić wszystkim, bez względu na wiek, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, kulturę, pochodzenie etniczne czy jakąkolwiek inną cechę, równe traktowanie przez instytucje ochrony zdrowia?


Na te i wiele innych pytań spróbują odpowiedzieć zaproszeni Goście i Gościnie:

Jarosław Jagura, Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
prof. dr hab. Paweł Łuków, Wydział Filozofii UW,
dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW,
Filip Rak, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
Izabela Sopalska-Rybak, prezeska Fundacji „Kulawa Warszawa”.


Dyskusję poprowadzą:
Natalia Koncewicz, studentka bioetyki WFZ UW,
Agnieszka Romanowska, studentka bioetyki WFZ UW,
Wojciech Rożdżeński, doktorant WPiA UW.
Opieka naukowa: dr Katarzyna Bielińska (CBB WFZ UW), Anna Chowaniec (CBB WFZ UW).


Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvcOqrqTsjE9XnDt7dxtCZuEj_iIRvSLQ7
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://cbb.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/Informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-Rowne-prawa-rozne-potrzeby-zdrowotne.pdf


Projekt Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie jest wspierany finansowo przez Wspólny Program Badawczy HERA (www.heranet.info), współfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Polska, nr projektu 2018/28/Z/HS1/00554), Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (Niemcy), Ministerstwo Nauki i Edukacji Republiki Chorwacji/Chorwacką Akademię Nauk i Sztuk (Chorwacja), Słoweńskie Ministerstwo Nauki i Sportu oraz Komisję Europejską z Programu Horyzont 2020.