Polecane artykuły

2021 ESPMH Conference in Warsaw

Please note: 

Due to the Covid-19 pandemic the ESPMH board, together with Center for Bioethics and Biolaw, have decided not to go ahead with the conference this year, but to move the event to next year. The new dates for the 34th ESPMH conference are 25 – 28 August 2021.

This conference will be organized by the European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare (ESPMH), the Center for Bioethics & Biolaw, and the Bioethics Committee at the Presidium of the Polish Academy of Sciences. The conference will focus on challenges posed by moral, religious and cultural diversity to healthcare, the life sciences and bioethics.

We are no longer accepting abstract submissions. Registration is still open.

If you have any questions, please e-mail to: Professor Bert Gordijn, Secretary of the ESPMH:

More about the conference topics, venue, registration, and fees in the Conference brochure or the ESPMH web-site.

Różnorodność społeczna a dostęp do opieki zdrowotnej

Spotkanie w ramach Festiwalu Nauki

Termin: sobota, 26 września, 2020 r., godz. 17:00

Miejsce: Online https://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/roznorodnosc-spoleczna-dostep-do-opieki-zdrowotnej

Równe traktowanie osób należących do różnych grup społecznych i kulturowych ma szczególne znaczenie w przestrzeni opieki zdrowotnej. Choć prawo gwarantuje równość, kobiety, przedstawiciele i przedstawicielki mniejszości seksualnych, religijnych i kulturowych, migranci i migrantki doświadczały i nadal doświadczają dyskryminacji w kontaktach z instytucjami opieki zdrowotnej. Choć organizacje społeczeństwa obywatelskiego i ruchy społeczne potrafią odnosić duże sukcesy w walce przeciw dyskryminacji, to, co raz wywalczone, nie jest dane na zawsze. Można to zaobserwować w krajach najwyżej rozwiniętych, w których zdobycze społeczne były największe.

Zjawisko ograniczania praw społecznych w zakresie opieki zdrowotnej, na przykładzie sytuacji osób z niepełnosprawnościami, omówi dr Mariusz Baranowski (WS UAM), który wygłosi wykład pt.  „Redefinicja pojęcia niepełnosprawności w «warunkowych» państwach dobrobytu: podejście welfare scarcity. Po wykładzie odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem badaczy i badaczek zagadnienia dostępu do opieki zdrowotnej w Europie.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/97144908572
Biorąc udział w spotkaniu pt.: „Różnorodność społeczna a dostęp do opieki zdrowotnej” wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Uniwersytet Warszawski. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych zostanie przekazana uczestnikom na początku spotkania.

Kontakt: , .

Wydarzenie jest organizowane w ramach Projektu HcPubS: Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: Integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie realizowanego przez Centrum Bioetyki i Bioprawa na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Historii, Filozofii i Etyki Medycznej  Uniwersytetu w Ulm, Instytut Historii Medycyny Uniwersytetu w Lublanie i Katedrę Nauk Społecznych i Humanistyki Medycznej na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Rijece.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Polska, nr projektu 2018/28/Z/HS1/00554), Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (Niemcy), Ministerstwo Nauki i Edukacji Republiki Chorwacji/Chorwacką Akademię Nauk i Sztuk  (Chorwacja) i Słoweńskie Ministerstwo Nauki i Sportu (Słowenia) ze środków HERA – Humanities in the European Research Area (http://heranet.info) Public Spaces i Komisji Europejskiej w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020”, umowa nr 769478.

Konferencja międzynarodowa:

„Legal regulations on diversity in healthcare in European countries: challenges for national legislation”

Termin: 4-5 marca 2020
Miejsce: Sala Kolumnowa, Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski
Organizatorzy:  Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Historii, Filozofii i Etyki Medycyny Uniwersytetu w Ulm, Instytutem Historii Medycyny Uniwersytetu w Lublanie  i Katedrą Nauk Społecznych i Humanistyki Medycznej Wydziału Medycyny Uniwersytetu w Rijece
Patronat honorowy: Rzecznik Praw Obywatelskich, Centrum Nauki Kopernik

Opieka zdrowotna, rozumiana jako przestrzeń medyczna, stanowi doskonały przykład przestrzeni publicznej, w której zachodzą procesy równości i integracji społecznej. Opieka zdrowotna może łączyć różnorodne grupy społeczne w imię wspólnej idei zdrowia i choroby. W zależności od sposobu, w jaki jest zorganizowana, może jednak także pogłębiać podziały społeczne i wykluczenie grup mniejszościowych. Chociaż dla instytucji Unii Europejskiej równe traktowanie mniejszości społecznych stanowi kwestię niezwykle ważną, wytyczne unijne w tym zakresie najczęściej nie mają przełożenia ani na przepisy krajowe, ani na praktykę kliniczną.

Celem konferencji jest ekspercka analiza implementacji norm i wytycznych instytucji europejskich dotyczących różnorodności oraz etycznych, kulturowych i społecznych aspektów integracji i wykluczenia w sektorze ochrony zdrowia w Niemczech, Chorwacji, Słowenii i Polsce.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu HERA: Public Spaces:Culture and Integration in Europe (2019-2022) – „Healthcare as a Public Space: Social Integration and Social Diversity in the Context of Access to Healthcare in Europe” w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020”.

Konferencja

Forum Prawa Medycznego i Bioetyki:

Prawo i etyka świata cyfrowego

Organizator: Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego

Termin: 6-7 listopada 2020 roku

Miejsce: Krakowskie Przedmieście 26/28, Stary BUW

Tematyka i cele konferencji

Jesteśmy uczestnikami czwartej rewolucji przemysłowej. Robot medyczny, kiosk telemedyczny, czy sztuczne neurony przestały być hasłami posthumanistycznej wizji świata – już realiami nauki zmieniającymi oblicze współczesnej medycyny. Nowe technologie medyczne i informatyczne to ogromna szansa na szybsze i skuteczniejsze leczenie pacjentów. Któż nie chciałby konsultacji lekarskiej bez wychodzenia z domu? Kto nie chciałby, aby diagnozowano go szybko i skutecznie?

Wydrukowane wyspy trzustkowe, zabieg chirurgiczny w asyście robota da Vinci, sztuczna inteligencja rozpoznająca nowotwór mogą dramatycznie ułatwić i udoskonalić opiekę zdrowotną. Jednak jak każda technologia, niosą one ze sobą również wyzwania i zagrożenia, na które musimy być przygotowani etycznie i na które musi być gotowe prawo.

Czwarta rewolucja przemysłowa każe nam udzielić odpowiedzi na pytania związane z kwestiami prywatności, sprawczości, autonomii, podmiotowości prawnej sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa przechowywania oraz dysponowania danymi osobowymi, granicami rozporządzalności ludzkim ciałem, oraz granicami nienaruszalności integralności fizycznej i psychicznej człowieka.

W czasie konferencji chcemy skierować uwagę na etyczne, prawne, społeczne i ekonomiczne zagadnienia związane z rewolucją, jaka dokonała się w wyniku dynamicznego wykorzystania osiągnięć technologicznych w świecie medycyny i prawa. Konferencja będzie forum interdyscyplinarnej dyskusji oraz pogłębionej refleksji na temat wyzwań towarzyszących rozwojowi świata cyfrowego, oraz gotowości odpowiedzenia na nie.

Opiekunowie konferencji:

dr hab. Maria Boratyńska – Prawo medyczne

prof. dr hab. Paweł Łuków – Bioetyka

Rejestracja uczestników:

Termin rejestracji uczestników: 20.03.2020- 20.10.2020

Termin nadsyłania abstraktów: 6.10.2020 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoby zarejestrowane otrzymają bezpłatne materiały konferencyjne, certyfikat udziału oraz poczęstunek w trakcie obrad konferencyjnych. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu uczestników w Warszawie.

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres:

Wydarzenie dostępne na FB: link wkrótce

Call for abstracts: “Legal regulations on diversity in healthcare in European countries: challenges for national legislation”, March 4th and 5th, 2020, Warsaw

Hosting institution: University of Warsaw, Faculty of Philosophy and Sociology, Center for Bioethics and Biolaw.

This conference is a part of the HERA-funded project “Healthcare as a Public Space: Social Integration and Social Diversity in the Context of Access to Healthcare in Europe” which focuse on diversity in the social context of healthcare. Healthcare is an excellent example of a public space that models the processes of social integration and social equity. Healthcare can bring together diverse groups and sections of a society under the common idea of promotion of health and fighting illness. However, depending on its organization, healthcare can also engender or perpetuate societal segregation of minority groups.

The conference intends to examine the implementation of norms and guidelines of the European Institutions concerning diversity and ethical, cultural, and social aspects of integration and exclusion within the healthcare sector in national legal frameworks of EU countries.

During the conference, international experts in the field will deliver invited lectures. Based on their abstracts, participants will be selected to give oral presentations of approximately 15 minutes.

We especially welcome presentations on the following topics:

  • national healthcare legislation and its compatibility with EU guidelines on access to healthcare;
  • diversity in healthcare: systemic and intersectional approaches;
  • minorities in national healthcare systems: legal provisions vs actual access to healhtcare;
  • practical challenges of equal access to healthcare.

Interested participants are invited to submit their applications consisting of a scientific abstract of the presentation (up to 500 words) as well as a short academic resumé (both in English) until 15th January 2020 in electronic form (PDF) by e-mail to the organizers: Katarzyna Bielińska () or Anna Chowaniec ( ). For further questions, please contact Katarzyna Bielińska or Anna Chowaniec. The costs of travel, board and lodging will be covered by the organizers. There is no conference fee. The number of participants is limited. The participants of the conference will be invited to publish in a volume with conference proceedings.