Konferencja „Etyka, moralność i przestrzeń publiczna”

Konferencja Etyka, moralność i przestrzeń publiczna

Pracownicy i doktoranci Zakładu Etyki Instytutu Filozofii UW zapraszają na konferencję „Etyka, moralność i przestrzeń publiczna”. W czasie konferencji będziemy chcieli zobaczyć, jak normy moralne sfery publicznej wpływają na wybory i osiągnięcia jednostek, a także, co jednostki mogą lub powinny uczynić w trosce o moralność życia publicznego. Nad wzajemnymi zależnościami między moralnością indywidualną a moralnością sfery publicznej będziemy się zastanawiać w czterech, wzajemnie powiązanych, obszarach tematycznych: filozofia moralności, moralność obywatelska, bioetyka, oraz etyka i technika.

Więcej szczegółów

 

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z tematyką konferencji.

Rejestracja prelegentów

Zaproszenie na III Wiosenną Szkołę Bioetyki

Centrum Bioetyki i Bioprawa IF UW oraz Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN zapraszają na III Wiosenną Szkołę Bioetyki:

„Bioetyka a prawa człowieka”

Termin: 25-27 czerwca 2018 r.
Miejsce: Domu Zjazdów i Konferencji (Pałacu) w Jabłonnie k/o Warszawy
Cel szkoły: Podstawowym celem tegorocznej Wiosennej Szkoły Bioetyki jest pogłębienie wiedzy i świadomości uczestników na temat relacji między bioetyką a dyskursem praw człowieka oraz na temat fundamentalnych wartości europejskiej bioetyki i bioprawa zawartych w Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie oraz uzupełniających ją protokołach dodatkowych.

Ważne dokumenty:

Nowe publikacje dr Joanny Różyńskiej

Zachęcamy do lektury nowych artykułów autorstwa (współautorstwa) dr Joanna Różyńskiej:

Spotkania z Chiną Mills

Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem UW zaprasza na cykl spotkań z dr Chiną Mills – brytyjską badaczką społeczną i aktywistką w obszarze zdrowia psychicznego.

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, ul. Żurawia 4, Warszawa, sala 104
Spotkanie I: Czwartek 7 czerwca, godz. 11:oo-14:oo
Dzieci, młodzież i zdrowie psychiczne: obszary badawcze, metodologia, etyka
Spotkanie II:Piątek 8 czerwca, godz. 9:45
Built for expansion: the psychosocial life of diagnostic algorithms in the quantification and digitalization of mental health

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy na adres: moc.l1539759867iamg@1539759867akset1539759867iw.an1539759867na1539759867
Wydarzenie na Fb: www.facebook.com/events/2119397301617261/.
Szczegółowy program wszystkich spotkań w Warszawie i w Lublinie.