Polecane artykuły

2021 ESPMH Conference in Warsaw

Please note: 

Due to the Covid-19 pandemic the ESPMH board, together with Center for Bioethics and Biolaw, have decided not to go ahead with the conference this year, but to move the event to next year. The new dates for the 34th ESPMH conference are 25 – 28 August 2021.

This conference will be organized by the European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare (ESPMH), the Center for Bioethics & Biolaw, and the Bioethics Committee at the Presidium of the Polish Academy of Sciences. The conference will focus on challenges posed by moral, religious and cultural diversity to healthcare, the life sciences and bioethics.

We are no longer accepting abstract submissions. Registration is still open.

If you have any questions, please e-mail to: Professor Bert Gordijn, Secretary of the ESPMH:

More about the conference topics, venue, registration, and fees in the Conference brochure or the ESPMH web-site.

Ważna informacja w sprawie Forum Prawa Medycznego i Bioetyki

UWAGA! 

Szanowni Państwo,
Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną, motywowani ochroną Państwa zdrowia i zapobieżeniem powstania jakiegokolwiek ryzyka zachorowań, podjęliśmy decyzje o zmianie terminu odbywania się konferencji ,,Forum Prawa Medycznego: Prawo i etyka świata cyfrowego”. Konferencja odbędzie się w dniach 16-17.04.2021 roku.
Miejsce oraz forma konferencji nie uległy zmianie.
Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania abstraktów został przedłużony do dnia …….
Zachęcamy Państwa do nadsyłania abstraktów, rejestracji na konferencję, oraz do śledzenia naszego wydarzenia na FB.
Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

Z uszanowaniem, Organizatorzy Konferencji

Różnorodność społeczna a dostęp do opieki zdrowotnej

Spotkanie w ramach Festiwalu Nauki

Termin: sobota, 26 września, 2020 r., godz. 17:00

Miejsce: Online https://festiwalnauki.edu.pl/spotkania/roznorodnosc-spoleczna-dostep-do-opieki-zdrowotnej

Równe traktowanie osób należących do różnych grup społecznych i kulturowych ma szczególne znaczenie w przestrzeni opieki zdrowotnej. Choć prawo gwarantuje równość, kobiety, przedstawiciele i przedstawicielki mniejszości seksualnych, religijnych i kulturowych, migranci i migrantki doświadczały i nadal doświadczają dyskryminacji w kontaktach z instytucjami opieki zdrowotnej. Choć organizacje społeczeństwa obywatelskiego i ruchy społeczne potrafią odnosić duże sukcesy w walce przeciw dyskryminacji, to, co raz wywalczone, nie jest dane na zawsze. Można to zaobserwować w krajach najwyżej rozwiniętych, w których zdobycze społeczne były największe.

Zjawisko ograniczania praw społecznych w zakresie opieki zdrowotnej, na przykładzie sytuacji osób z niepełnosprawnościami, omówi dr Mariusz Baranowski (WS UAM), który wygłosi wykład pt.  „Redefinicja pojęcia niepełnosprawności w «warunkowych» państwach dobrobytu: podejście welfare scarcity. Po wykładzie odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem badaczy i badaczek zagadnienia dostępu do opieki zdrowotnej w Europie.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/97144908572
Biorąc udział w spotkaniu pt.: „Różnorodność społeczna a dostęp do opieki zdrowotnej” wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Uniwersytet Warszawski. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych zostanie przekazana uczestnikom na początku spotkania.

Kontakt: , .

Wydarzenie jest organizowane w ramach Projektu HcPubS: Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: Integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie realizowanego przez Centrum Bioetyki i Bioprawa na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Historii, Filozofii i Etyki Medycznej  Uniwersytetu w Ulm, Instytut Historii Medycyny Uniwersytetu w Lublanie i Katedrę Nauk Społecznych i Humanistyki Medycznej na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Rijece.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Polska, nr projektu 2018/28/Z/HS1/00554), Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (Niemcy), Ministerstwo Nauki i Edukacji Republiki Chorwacji/Chorwacką Akademię Nauk i Sztuk  (Chorwacja) i Słoweńskie Ministerstwo Nauki i Sportu (Słowenia) ze środków HERA – Humanities in the European Research Area (http://heranet.info) Public Spaces i Komisji Europejskiej w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020”, umowa nr 769478.

Konferencja międzynarodowa:

„Legal regulations on diversity in healthcare in European countries: challenges for national legislation”

Termin: 4-5 marca 2020
Miejsce: Sala Kolumnowa, Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski
Organizatorzy:  Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Historii, Filozofii i Etyki Medycyny Uniwersytetu w Ulm, Instytutem Historii Medycyny Uniwersytetu w Lublanie  i Katedrą Nauk Społecznych i Humanistyki Medycznej Wydziału Medycyny Uniwersytetu w Rijece
Patronat honorowy: Rzecznik Praw Obywatelskich, Centrum Nauki Kopernik

Opieka zdrowotna, rozumiana jako przestrzeń medyczna, stanowi doskonały przykład przestrzeni publicznej, w której zachodzą procesy równości i integracji społecznej. Opieka zdrowotna może łączyć różnorodne grupy społeczne w imię wspólnej idei zdrowia i choroby. W zależności od sposobu, w jaki jest zorganizowana, może jednak także pogłębiać podziały społeczne i wykluczenie grup mniejszościowych. Chociaż dla instytucji Unii Europejskiej równe traktowanie mniejszości społecznych stanowi kwestię niezwykle ważną, wytyczne unijne w tym zakresie najczęściej nie mają przełożenia ani na przepisy krajowe, ani na praktykę kliniczną.

Celem konferencji jest ekspercka analiza implementacji norm i wytycznych instytucji europejskich dotyczących różnorodności oraz etycznych, kulturowych i społecznych aspektów integracji i wykluczenia w sektorze ochrony zdrowia w Niemczech, Chorwacji, Słowenii i Polsce.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu HERA: Public Spaces:Culture and Integration in Europe (2019-2022) – „Healthcare as a Public Space: Social Integration and Social Diversity in the Context of Access to Healthcare in Europe” w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020”.