Polecane artykuły

Abstract submission deadline – March 1, 2020

This conference will be organized by the European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare (ESPMH), the Center for Bioethics & Biolaw, and the Bioethics Committee at the Presidium of the Polish Academy of Sciences. The conference will focus on challenges posed by moral, religious and cultural diversity to healthcare, the life sciences and bioethics.

The abstract submission: Anyone wishing to present a paper at the conference should submit an abstract in Word format (500 words maximum) before March 1, 2020. The Conference Programme Committee will select abstracts for oral presentation. Please send abstracts by e-mail to: Professor Bert Gordijn, Secretary of the ESPMH:

More about the conference topics, venue, registration, and fees in the Conference brochure or the ESPMH web-site.

Call for abstracts: “Legal regulations on diversity in healthcare in European countries: challenges for national legislation”, March 4th and 5th, 2020, Warsaw

Hosting institution: University of Warsaw, Faculty of Philosophy and Sociology, Center for Bioethics and Biolaw.

This conference is a part of the HERA-funded project “Healthcare as a Public Space: Social Integration and Social Diversity in the Context of Access to Healthcare in Europe” which focuse on diversity in the social context of healthcare. Healthcare is an excellent example of a public space that models the processes of social integration and social equity. Healthcare can bring together diverse groups and sections of a society under the common idea of promotion of health and fighting illness. However, depending on its organization, healthcare can also engender or perpetuate societal segregation of minority groups.

The conference intends to examine the implementation of norms and guidelines of the European Institutions concerning diversity and ethical, cultural, and social aspects of integration and exclusion within the healthcare sector in national legal frameworks of EU countries.

During the conference, international experts in the field will deliver invited lectures. Based on their abstracts, participants will be selected to give oral presentations of approximately 15 minutes.

We especially welcome presentations on the following topics:

  • national healthcare legislation and its compatibility with EU guidelines on access to healthcare;
  • diversity in healthcare: systemic and intersectional approaches;
  • minorities in national healthcare systems: legal provisions vs actual access to healhtcare;
  • practical challenges of equal access to healthcare.

Interested participants are invited to submit their applications consisting of a scientific abstract of the presentation (up to 500 words) as well as a short academic resumé (both in English) until 15th January 2020 in electronic form (PDF) by e-mail to the organizers: Katarzyna Bielińska () or Anna Chowaniec ( ). For further questions, please contact Katarzyna Bielińska or Anna Chowaniec. The costs of travel, board and lodging will be covered by the organizers. There is no conference fee. The number of participants is limited. The participants of the conference will be invited to publish in a volume with conference proceedings.

Zdrowie – dostępne dla wszystkich?

Spotkanie w ramach Festiwalu Nauki

Termin: niedziela, 22 września, 2019 r., godz. 17:00

Miejsce: Instytut Filozofii UW, Krakowskie Przedmieście 3, sala im. Stefana Czarnowskiego

Prawo do ochrony zdrowia jest prawem człowieka. Konstytucja RP gwarantuje wszystkim obywatelom „równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”. Równości w tym zakresie strzegą przepisy unijne. W praktyce jednak kobiety, przedstawiciele i przedstawicielki mniejszości seksualnych, religijnych i kulturowych, migranci i migrantki wciąż spotykają się z nierównym traktowaniem i dyskryminacją w swoich kontaktach z instytucjami ochrony zdrowia. Czy można mówić o równym dostępie do opieki zdrowotnej, gdy lekarz zasłania się klauzulą sumienia i odmawia pacjentce recepty na środki antykoncepcyjne? Gdy niemówiący/a po polsku pacjent/ka nie może porozumieć się z personelem szpitala? Gdy osobę niebinarną klasyfikuje się jako mężczyznę lub kobietę? Gdy niepełnosprawna dziewczyna nie może wejść na fotel ginekologiczny?
O formach dyskryminacji w dostępie do opieki zdrowotnej opowie prof. dr hab. Magdalena Środa (IF UW). Po wykładzie odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem badaczy i badaczek tego zagadnienia.
Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki i HERA – Humanities in the European Research Area (http://heranet.info) Public Spaces w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020”; umowa nr 649307.