Anna Chowaniec-Rylke

A. Chowaniec — Ośrodek Badań Społecznych nad Chorobami Rzadkimi

Uwaga: strona nieaktualizowana od 2023 r. 

Doktor w dziedzinie nauk humanistycznych (nauki o kulturze i religii)

Wykonawca w projekcie:

Zainteresowania naukowe:

antropologia medyczna, szczególnie choroby rzadkie oraz o podłożu genetycznym; studia nad niepełnosprawnością; zagadnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza w populacjach wykluczonych lub marginalizowanych

Publikacje:

Wykształcenie:

  • doktor w dziedzinie nauk humanistycznych / nauki o kulturze i religii (2021)
  • doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego (w Zakładzie Antropologii Medycyny i Cielesności)
  • magister Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski (2015)