Ciało, osoba i świadoma zgoda

Tytuł projektu: Ciało, osoba i świadoma zgoda. Etyka użycia ludzkiego ciała w medycynie i w badaniach naukowych
Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Łuków
Źródło finansowania: Narodowego Centrum Nauki, OPUS 9
Okres realizacji: 2016-2018 (36 miesięcy)
Nr projektu: 2015/17/B/HS1/02390

Cel projektu: Zbadanie pojęciowych i normatywnych podstaw interwencji biomedycznych i badawczych w obrębie ludzkiego ciała, jego części i materiału biologicznego ludzkiego pochodzenia dla dobra innych i postępu nauki. Projekt opiera się na krytycznej analizie kluczowych struktur pojęciowych, porównaniu słabości i zalet oraz ocenie wewnętrznej spójności.

Streszczenie popularnonaukowe

Słowa kluczowe: etyka, bioetyka, ciało, osoba, świadoma zgoda


Publikacja wyników badań

Publikacje [przyjęte do druku lub opublikowane]: 

Prezentacje konferencyjne: