Ciało, osoba i świadoma zgoda

PROJEKT ROZLICZONY

Tytuł projektu: Ciało, osoba i świadoma zgoda. Etyka użycia ludzkiego ciała w medycynie i w badaniach naukowych
Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Łuków
Źródło finansowania: Narodowego Centrum Nauki, OPUS 9
Okres realizacji: 2016-2021 (60 miesięcy)
Nr projektu: 2015/17/B/HS1/02390

Cel projektu: Zbadanie pojęciowych i normatywnych podstaw interwencji biomedycznych i badawczych w obrębie ludzkiego ciała, jego części i materiału biologicznego ludzkiego pochodzenia dla dobra innych i postępu nauki. Projekt opiera się na krytycznej analizie kluczowych struktur pojęciowych, porównaniu słabości i zalet oraz ocenie wewnętrznej spójności.

Streszczenie popularnonaukowe

Słowa kluczowe: etyka, bioetyka, ciało, osoba, świadoma zgoda


Publikacja wyników badań

Publikacje: 

Prezentacje konferencyjne:

 • Łuków, P. (2019), Altruizm i dar. Etyka medycyny transplantacyjnej, 17–19 października 2019 roku w Zakopane.
 • Łuków, P. (2019), (Re)conceptualizations in Medical Ethics. New Medical Technologies and Old Ethical Concepts, 2019 EACME Annual Conference Oxford, UK, 12th-14th September 2019
 • Łuków, P. (2019), Anonymous donation in the ethics of transplant medicine, 33rd European conference on Philosophy of Medicine and Health Care in Oslo, Norway, 7–10 August 2019;
 • Łuków, P. (2019), Lessons learned from implementing an ‘opt-out’ system, 5th ELPAT Congress, 26-29 April 2019 Kraków;
 • Chludzińska (Korbacz), K. (2019), Surrogacy as a practice of autonomy – an attempt to formulate a practical concept, 33rd European conference on Philosophy of Medicine and Health Care in Oslo, Norway, 7–10 August 2019.
 • Zawiła-Niedźwiecki, J. (2019), Further than consent: Towards the collaborative decision-making in ethical challenges of the 21st century medicine, 2019 EACME Annual Conference Oxford, UK, 12th-14th September 2019
 • Zawiła-Niedźwiecki, J. (2019), Against exceptionalism of healthcare decisions (when capacity is in doubt), and how to get rid of it, 33rd European conference on Philosophy of Medicine and Health Care in Oslo, Norway, 7–10 August 2019,
 • Różyńska, J. (2018). Posthumous interests and the ethics of research on the dead32th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care. The European Society for Philosophy of Medicine and Health Care (ESMPH).  Lisbon,Portugal, 22-25 August.
 • Zawiła-Niedźwiecki, J. (2018). Limits of consent for research and teaching on the dead. 32th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care. The European Society for Philosophy of Medicine and Health Care (ESMPH).  Lisbon,Portugal, 22-25 August.
 • Łuków, P. (2017) Prawo i etyka w transplantologii. Kongres Medyczny Varia Medica, Warszawa, 30.11.-2.12.2017
 • Łuków, P. (2017) Beyond gift-giving: transplantations, agent identity, and sharing. European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) Conference, Barcelona, 7-9 września 2017 r.
 • Zawiła-Niedźwiecki, J. (2016). Standardy etyczne podejmowania decyzji w imieniu niekompetentnych dzieci i dorosłych – porównanie. Ogólnopolska Konferencja pt. Etyka w medycynie – między teorią a praktyką. Gdańsk, Polska, 22-24 września 2016.
 • Zawiła-Niedźwiecki, J. (2016). Overcoming the limitations of decision making capacity of proxy decision makers – implications for care for the elderly. European Association of Centres of Medical Ethics Conference 2016 „30 years of European Bioethics”. Leuven, Belgium, 8-10 września 2016.
 • Łuków P. (2016). Human dignity and ‘self-ownership’: the case of transplantation medicine. European Association of Centres of Medical Ethics Conference 2016 „30 years of European Bioethics”. Leuven, Belgium, 8-10 września 2016.
 • Zawiła-Niedźwiecki, J. (2016). Who gets to decide when we are gone? – On limitations of proxy decision makers in transplantations. 30th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care. The European Society for Philosophy of Medicine and Health Care (ESMPH).  Zagreb, Croatia, 17-20 sierpnia.
 • Chludzińska, K. (2016). Surrogacy and the problem of autonomy. 30th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care. The European Society for Philosophy of Medicine and Health Care (ESMPH).  Zagreb, Croatia, 17-20 sierpnia.
 • Zawiła-Niedźwiecki, J. (2016). The curses of longevity: cognitive decline , memory loss and diminished agency  – a bioethical perspective. The 10th International Congress of Societas Humboldtiana Polonorum, Łódź, Poland, 30 czerwca – 2 lipca. [Poster]
 • Chludzińska, K. (2016). “Cadaveric incubators” – The problem of brain-dead pregnant women. 13th World Congress of Bioethics – Individuals, Public Interests and Public Goods: What is the Contribution of Bioethics?. The International Association of Bioethics (IAB). Edinburgh, Scotland, 14-17 czerwca. [Poster]
 • Zawiła-Niedźwiecki, J. (2016). The limitations of surrogate decision-making in bodily material donation for therapy or research. 13th World Congress of Bioethics – Individuals, Public Interests and Public Goods: What is the Contribution of Bioethics?. The International Association of Bioethics (IAB). Edinburgh, Scotland, 14-17 czerwca.