Idee postępu i rozwoju w kontekście kryzysu klimatycznego w filozofii peryferyjnej w XXI wieku

Kierowniczka projektu: dr Katarzyna Bielińska

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, Opus 22

Okres realizacji: 2.11.2022-1.11.2025 (36 miesięcy)

Nr projektu: 2021/43/B/HS1/03354

 

Cel projektu

Debaty o postępie i rozwoju toczone poza Europą Zachodnią i Ameryką Północną stanowią istotną część globalnej wiedzy filozoficznej i teoretycznej. We współczesnej akademii jednak potencjalnie istotna produkcja filozoficzna pozostaje na obrzeżach globalnego obiegu wiedzy, zdominowanego przez europejskie i północnoamerykańskie centrum.
Nasze główne pytanie badawcze brzmi:
Jak kryzys klimatyczny wpływa na dyskurs o postępie i rozwoju w peryferyjnych debatach
filozoficznych?
Zakładamy, że istotna część literatury na ten temat jest publikowana w czasopismach o zasięgu lokalnym lub regionalnym i pozostaje poza debatami głównego nurtu. Dlatego planujemy przeprowadzić przegląd
zintegrowany literatury lokalnej i regionalnej dotyczącej badanych zagadnień. Skupimy się na czterech regionach: Afryce, Europie Wschodniej, Ameryce Łacińskiej i Karaibach, oraz Azji Południowo-Wschodniej.

Słowa kluczowe: postęp, rozwój, filozofia społeczna, filozofia polityki, ekologia, kryzys klimatyczny

Pełne streszczenie popularnonaukowe