Konferencja naukowa

„Bioetyka a zdrowie publiczne” 9-10 grudnia 2016

Organizatorzy:

  • Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk,
  • Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz
  • Polski Oddział the UNESCO Chair in Bioethics (Haifa)

Termin: 9-10 grudnia 2016 r.
Miejsce: Pałac Staszica w Warszawie

Cel konferencji 

Etyka zdrowia publicznego to rzadko podejmowana w Polsce dziedzina refleksji. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje zdrowie publiczne jako zorganizowany wysiłek społeczeństwa, realizowany głównie przez instytucje publiczne, mający na celu poprawę, promocję, ochronę i odbudowę zdrowia populacji. Celem niniejszej konferencji była dyskusja nad etycznymi, a także społeczno-kulturowymi i prawno-finansowymi aspektami promocji i ochrony zdrowia publicznego, zarówno w perspektywie lokalnej, jak i globalnej.

Program i uczestnicy konferencji 

Konferencja obejmowała wykłady i dyskusje plenarne, w tym wykład gościa zagranicznego prof. Henka ten Have, oraz 14 tematycznych równoległych sesji referatowych. Oto PROGRAM KONFERENCJI 

Pełna treść abstraktów konferencyjnych dostępna jest w KSIĘDZE ABSTRAKTÓW.

Ponadto, obradom konferencji towarzyszyła wystawa 14 plakatów autorstwa uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które zostały wyróżnione w konkursie plastycznym na najlepszy plakat o tematyce bioetycznej „Bioetyka – prawa człowieka a zdrowie”, zorganizowanym z okazji pierwszych obchodów Światowego Dnia Bioetyki (19 X 2016 r.).

W konferencji uczestniczyło 79 osób. Uczestnicy konferencji reprezentowali 2 podmioty zagraniczne (Duquesne University, Pittsburgh, USA; Aberdeen University, UK) oraz kilkadziesiąt krajowych uczelni wyższych oraz publicznych i prywatnych podmiotów, w szczególności: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny im Piastów Śląskich we Wrocławiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Gdański Uniwersytet Medyczny, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Dolnośląską Szkołę Wyższą, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, Instytut Nauk Prawnych PAN, kancelarię Kochański Zięba & Partners, Centrum Medyczne INTER-MED. Wśród prelegentów i uczestników konferencji byli przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych, prawnych, nauk medycznych, nauk biologicznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Gość specjalny – Keynote speaker 

Ten Have

Gościem specjalnym konferencji był prof. Henk ten Have MD PhD. Prof. Ten Have jest z wykształcenia lekarzem i filozofem. Doktorat z medycyny oraz doktorat z filozofii uzyskał na Uniwersytecie w Leiden w Holandii. Od 2010 roku jest Dyrektorem Center for Healthcare Ethics w Duquesne University w Pittsburgu w Stanach Zjednoczonych. Od 2011 roku współpracuje także z King Saud bin Abdulaziz University for Heath Sciences, w Riyadh w Arabii Saudyjskiej. W latach 2003-2010 pełnił funkcję Dyrektora the Division of Ethics of Science and Technology UNESCO.

Prof. Ten Have jest autorem i redaktorem licznych prac z zakresu etyki medycznej, etyki globalnej i edukacji bioetycznej. Do jego najnowszych publikacji należą: The SAGE Handbook of Healthcare Ethics: Core and Emerging Issues (2011, SAGE Publishers; współred. Ruth Chadwick & Eric Meslin), Contemporary Catholic Healthcare Ethics (2013, Georgetown UP; współaut. David Kelly & Gerard Magill), Handbook of Global Bioethics (2013, Springer Publishers; współred.  Bert Gordijn), Bioethics Education in a Global Perspective (2014, Springer), Global Bioethics: An Introduction (2016, Routledge), Vulnerability: Challenging Bioethics (2016, Routledge). Aktualnie kończy pracę nad redakcją Encyclopedia of Global Bioethics (2016, Springer; red.). Prof. Ten Have jest ponadto redaktorem naczelnym dwóch prestiżowych czasopism: Medicine, Philosophy and Healthcare  i International Journal of Ethics Education. Więcej informacji o doświadczeniu naukowym i publikacjach prof. Ten Have można znaleźć tutaj.

Kontakt z organizatorami: 

Główny organizator: dr Joanna Różyńska
tel. kom. 606 688 182; e-mail:
[1] Centrum Bioetyki i Bioprawa
Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii,
Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa
[2] Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN