Farmabiznes, etyka i biopolityka

PROJEKT ROZLICZONY

Tytuł projektu: Działalność przemysłu farmaceutycznego – etyczne wyzwania i nowa biopolityka
Kierownik projektu: mgr Emilia Kaczmarek
Źródło finansowania: Narodowego Centrum Nauki, Preludium 9
Okres realizacji projektu: 2016-2018
Nr projektu: 2015/17/N/HS1/02122

Cel projektu: Przemysł farmaceutyczny jest jedną z najbogatszych i najszybciej rozwijających się gałęzi globalnej gospodarki. Jego istnieniu zawdzięczamy rozwój nowych interwencji terapeutycznych. Jego działania są jednak od lat przedmiotem poważnych kontrowersji. Wielu badaczy wskazuje na nadmierny wpływ przemysłu farmaceutycznego na środowiska medyczne i naukowe, władze polityczne czy nawet całe społeczeństwa. Celem projektu jest analiza współczesnych praktyk przemysłu farmaceutycznego przez pryzmat takich pojęć jak biopolityka, medykalizacja czy komercjalizacja wiedzy.

Streszczenie popularnonaukowe

Słowa kluczowe: biopolityka, farmabiznes, medykalizacja, komercjalizacja wiedzy


Publikacja wyników badań

Publikacje naukowe: 

Publikacje popularnonaukowe:

Prezentacje konferencyjne: