IV Wiosenna Szkoła Bioetyki 2019

„Ciało w medycynie i bioetyce”

Termin: 24-26 czerwca 2019
Miejsce: Domu Zjazdów i Konferencji (Pałacu) w Jabłonnie k/o Warszawy
Organizatorzy: Komitet Bioetyki PAN oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa WF Uniwersytetu Warszawskiego

2019 WSB widget

Tematyka Szkoły: Status ludzkiego ciała – żywego i martwego; zdrowego i chorego; świadomego i pozbawionego świadomości; bezpłodnego i ciężarnego; upośledzonego i udoskonalonego; „wybrakowanego” i protezowanego; przeszczepianego, testowanego – oraz jego części jest zagadnieniem o centralnym znaczeniu dla większości zagadnień moralnych w biomedycynie. Jak jednak podkreśla się w literaturze, kwestia ta jest jednak wciąż  niedoceniana w debatach bioetycznych i bioprawnych. Tegoroczna Wiosenna Szkoła Bioetyki była poświęcona antropologiczno-filozoficznym, etycznym, kulturowym i prawnym aspektom ludzkiego ucieleśnienia w kontekście wybranych praktyk medycznych, w szczególności transplantologii, medycyny rehabilitacyjnej, rekonstrukcyjnej i estetycznej, medycznie wspomaganej reprodukcji oraz działalności eksperymentatorskiej w medycynie.

Ważne dokumenty:

Kontakt:  Wszelkie pytania dotyczące Szkoły prosimy kierować na adres: 

Główny organizator Wiosennej Szkoły Bioetyki: 
dr Joanna Różyńska
(Komitet Bioetyki PAN; Centrum Bioetyki i Bioprawa WF UW)
e-mail:
tel. +48 606 688 182