III Wiosenna Szkoła Bioetyki 2018

„Bioetyka a prawa człowieka”

Termin: 25-27 czerwca 2018 r.
Miejsce: Domu Zjazdów i Konferencji (Pałacu) w Jabłonnie k/o Warszawy
Organizatorzy: Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN & Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego

Cel i tematyka Szkoły: W 2017 roku minęło 20 lat od przyjęcia przez Radę Europy Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny – Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie (zwanej „Europejską Konwencją Bioetyczną” albo „Konwencją z Oviedo”). Konwencja ta jest najważniejszych aktem prawa międzynarodowego dotyczącym praw człowieka i biomedycyny. Jej postanowienia uzupełniają cztery protokoły dodatkowe: protokół w sprawie zakazu klonowania istot ludzkich z 1998 r., protokół w sprawie transplantacji organów i tkanek pochodzenia ludzkiego z 2002 r., protokół dotyczący badań biomedycznych z 2005 r. oraz protokół w sprawie testów genetycznych wykonywanych w celach medycznych z 2008 r.

Podstawowym celem tegorocznej Wiosennej Szkoły Bioetyki jest pogłębienie wiedzy i świadomości uczestników na temat relacji między bioetyką a dyskursem praw człowieka oraz na temat fundamentalnych wartości europejskiej bioetyki i bioprawa zawartych w Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie oraz uzupełniających ją protokołach dodatkowych.

Ważne dokumenty:

Wykładowcy i organizatorzy: 

Górny rząd od lewej:

  • dr Joanna Różyńska (Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, Centrum Bioetyki i Bioprawa IF UW)
  • prof. Paweł Łuków (Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, Centrum Bioetyki i Bioprawa IF UW)
  • dr Anna Alichniewicz (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
  • dr hab. Maria Boratyńska (Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, Wydział Prawa i Administracji UW)

Dolny rząd od lewej:

  • dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak (Wydział Prawa i Administracji UŚ w Katowicach)
  • dr hab. Rafał Wonicki (Zakład Filozofii Polityki, Instytut Filozofii UW)
  • mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki MBA (Centrum Bioetyki i Bioprawa IF UW)
  • mgr Emilia Kaczmarek (Centrum Bioetyki i Bioprawa IF UW)
  • mgr Katarzyna Chludzińska (Centrum Bioetyki i Bioprawa IF UW)

Kontakt:  Wszelkie pytania dotyczące Szkoły prosimy kierować na adres:  

Główny organizator Wiosennej Szkoły Bioetyki: 
dr Joanna Różyńska
(Komitet Bioetyki PAN; Centrum Bioetyki i Bioprawa IF UW)
e-mail: 
tel. +48 606 688 182