Etyka wynagradzania uczestników badań

Tytuł projektu: Niemoralna propozycja? Etyka wynagradzania uczestników badań biomedycznych Kierownik projektu: dr Joanna Różyńska
Źródło finansowania: Narodowego Centrum Nauki, OPUS 22
Nr projektu: 2021/43/B/HS1/01881                                                         Okres realizacji 10.2022-9.2025   

Zespół: 

Cel projektu: Naczelnym celem niniejszego projektu jest wypracowanie jasnego, etycznie poprawnego i dającego się stosować w praktyce modelu wynagradzania uczestników badań biomedycznych. Aby osiągnąć ten cel przeprowadzone zostaną krytyczne analizy pojęciowo-normatywne najważniejszych problemów etycznych, jakie rodzi praktyka wynagradzania uczestników, tj. problemu komodyfikacji ciała, przymusu, nadmiernego wpływu, wyzysku, oraz warunków sprawiedliwej zapłaty. Ponadto, przeprowadzone zostanie badanie ankietowe, którego celem będzie poznanie poglądów członków polskich komisji bioetycznych na praktykę wynagradzania uczestników badań biomedycznych oraz problemy, jakie ona rodzi.

Pełne streszczenie popularnonaukowe

Słowa kluczowe: etyka badań naukowych, wynagrodzenie dla uczestników, komodyfikacja, nadmierny wpływ, wyzysk, sprawiedliwa zapłata


Publikacja wyników badań

  1. Różyńska, J. (2023). A few remarks on limits of research risks and research paymentsMedicine, Health Care and Philosophy. https://doi.org/10.1007/s11019-022-10125-9

Prezentacje konferencyjna i inne formy publikacji wyników

  1. Różyńska, J. (2023), A principle-based framework for ethical research payment, EACME Annual Conference 2023: Facing disruption. Challenges to Bioethics, Human Rights and Democracy. Warsaw 14-16 September 2023 https://eacme2023.filozofia.uw.edu.pl