Kontakt

Centrum Bioetyki i Bioprawa
Uniwersytet Warszawski
Wydział Filozofii, Zakład Etyki
Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warszawa
E-mail: