Kontakt

Centrum Bioetyki i Bioprawa
Uniwersytet Warszawski
Wydział Filozofii
Krakowskie Przedmieście 3 (pokój 6)
00-927 Warszawa
E-mail:


W sprawach technicznych, proszę kontaktować się z: