Kontakt

Centrum Bioetyki i Bioprawa
Uniwersytet Warszawski
Instytut Filozofii, Zakład Etyki
Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warszawa
E-mail:
tel: (022) 55 23 718


  • prof. dr hab. Paweł Łuków

  • dr Joanna Różyńska

  • mgr Katarzyna Chludzińska

  • mgr Emilia Kaczmarek

  • mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki –