Kontakt

Centrum Bioetyki i Bioprawa
Uniwersytet Warszawski
Instytut Filozofii, Zakład Etyki
Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warszawa
E-mail: