Bioethics – General

Monographs

Dignity

History and nature of bioethics

  • Łuków, P. (2018). Etyka lekarska a bioetyka . In: R. Kubiak, L. Kubicki & E. Zielińska (Eds). System prawa medycznego. Tom 1. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego. Warszawa: Wolters Kluwer, pp. 46-53.
  • Łuków, P. (2018). Bioetyka – natura i problematyka. In: R. Kubiak, L. Kubicki & E. Zielińska (Eds). System prawa medycznego. Tom 1. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego. Warszawa: Wolters Kluwer, pp. 53-61.
  • Łuków, P. (2017). Non-adjectival bioethics. Ethics, Medicine and Public Health 3 (4):401-409.
  • Łuków, P. (2014). Bioetyczne wyzwania współczesności. In: P. Łuków & T. Pasierski, Etyka medyczna z elementami filozofii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, pp. 101–108.
  • Różyńska, J. & Łuków, P. (2013). Narodziny i natura bioetyki. In: J. Różyńska & W. Chańska (Eds), Bioetyka. Warszawa: Wolters Kluwer SA, pp. 15–31.
  • Łuków, P. (2013). Standardy bioetyczne – między nowością a reinterpretacją. In: K. Basińska & J. Halasz (Eds), Etyka w medycynie. Wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, pp. 261–270.
  • Łuków, P. (2011). Etyczne dylematy współczesnej medycyny. In: J. Opolski (Ed.). Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia. Tom 2. Warszawa: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, pp. 7–14.

Regulations in medicine