Odpowiedzialność prawna a ulepszenie poznawcze

Tytuł projektu: Odpowiedzialność prawna podmiotów z nadsprawnościami poznawczymi
Kierownik projektu: mgr Andrzej Girdwoyń
Opiekun naukowy: dr Joanna Różyńska
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Diamentowy Grant
Okres realizacji: 2016-2018 (30 miesięcy)
Nr projektu: DI2015 006045

Cel projektu: W świetle bezprecedensowego rozwoju technik medycznych i biotechnologicznych ulepszenia poznawczego człowieka, stoimy obecnie przed koniecznością zredefiniowania lub zreinterpretowania podstawowych kategorii prawa. Celem projektu jest analiza zagadnienia odpowiedzialności prawnej, w szczególności cywilnej, podmiotów z nadsprawnościami poznawczymi.

Słowa kluczowe: ulepszenie poznawcze, kompetencja faktyczna, odpowiedzialność, odpowiedzialność prawna


Publikacja wyników badań  

Publikacje: 

Publikacje konferencyjne: