Odpowiedzialność prawna a ulepszenie poznawcze

Tytuł projektu: Odpowiedzialność prawna podmiotów z nadsprawnościami poznawczymi
Kierownik projektu: mgr Andrzej Girdwoyń
Opiekun naukowy: dr Joanna Różyńska
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Diamentowy Grant
Okres realizacji: 2016-2018 (30 miesięcy)
Nr projektu: DI2015 006045

Cel projektu: W świetle bezprecedensowego rozwoju technik medycznych i biotechnologicznych ulepszenia poznawczego człowieka, stoimy obecnie przed koniecznością zredefiniowania lub zreinterpretowania podstawowych kategorii prawa. Celem projektu jest analiza zagadnienia odpowiedzialności prawnej, w szczególności cywilnej, podmiotów z nadsprawnościami poznawczymi.

Słowa kluczowe: ulepszenie poznawcze, kompetencja faktyczna, odpowiedzialność, odpowiedzialność prawna


Publikacja wyników badań  

Publikacje: 

Publikacje konferencyjne:

  • Girdwoyń, A. (2018), Human Enhancement as a Service. Continental Civil Law Perspective, 13th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law, UNESCO Network in Chair in Bioethics (Haifa),  Izrael, Jerusalem.
  • Girdwoyń, A. (2017), Civil Liability of a Cognitively Enhanced Surgeon, 31st European Conference on Philosophy of Medicine and Healthcare Belgrad, Serbia.
  • Girdwoyń, A. (2017), Odmowa ulepszenia poznawczego a odpowiedzialność cywilna chirurga, referat na konferencji naukowej, V Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu, Wilga, Polska.
  • Girdwoyń, A. (2017). Cognition Enhancement and the Principles of Continental Civil Law12th World Conference on Bioethics, Medical Ethics & Health Law UNESCO Chair in Bioethics, Limassol, Cypr, Marzec 21-23.