Rozwój bioetyki partycypacyjnej

Tytuł projektu: Rozwój bioetyki partycypacyjnej
Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Łuków 
Źródło finansowania: NPRH, Rozwój 2b
Okres realizacji: 2016-2018 (36 miesięcy)
Nr projektu: 2bH 15 0185 83

Cel projektu: Projekt obejmuje długofalowe, interdyscyplinarne prace badawcze z zakresu bioetyki o charakterze empirycznym i normatywnym, których celem jest rozwój polskiej bioetyki partycypacyjnej w trzech domenach: debaty bioetycznej, klinicznych konsultacji etycznych i edukacji bioetycznej. Badania prowadzone w ramach projektu doprowadzą do wypracowania instytucjonalnych, normatywnych i metodologicznych modeli/standardów prowadzenia demokratycznej i pluralistycznej debaty publicznej na tematy bioetyczne, klinicznych konsultacji etycznych oraz nowoczesnej edukacji bioetycznej dla studentów i przedstawicieli zawodów medycznych. Wypracowane modele/standardy będą dostosowane do potrzeb i oczekiwań polskich uczestników systemu ochrony zdrowia. Będą uwzględniać osiągnięcia polskiej humanistyki medycznej, polskie uwarunkowania społecznokulturowe i ekonomiczno-prawne, a także najlepsze wzorce zagraniczne i międzynarodowe.

Słowa kluczowe: bioetyka, dyskurs etyczny, kliniczne konsultacje etyczne, edukacja bioetyczna

Wykonawcy: 

 • Koordynatorzy modułów projektowych: 
  • prof. dr hab. Paweł Łuków (Uniwersytet Warszawski) – kierownik projektu
  • dr hab. prof. em. UMŁ  Kazimierz Szewczyk
  • dr hab. Marek Czarkowski (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
  • dr Joanna Różyńska (Uniwersytet Warszawski)
 • Młodzi badacze:
  • mgr Emilia Kaczmarek (Uniwersytet Warszawski)
  • mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki  (Uniwersytet Warszawski)
 • Eksperci: 
  • dr hab. Maria Boratyńska (Uniwersytet Warszawski)
  • prof. dr hab. Barbara Chyrowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  • prof. dr hab. Maciej Andrzej Kaniowski (Uniwersytet Łódzki)
  • prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
  • dr hab. prof. em. UW Zbigniew Szawarski (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH)

Publikacja wyników badań

Publikacje (opublikowane) 

Prezentacje konferencyjne: