Andrzej Girdwoyń

Uwaga: strona nieaktualizowana od 2018 r. 

Doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; student studiów magisterskim na kierunku Bioetyka na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Zainteresowania naukowe:

  • Etyka ulepszeń poznawczych (problem kompetencji i odpowiedzialności podmiotów poddawanych ulepszeniom)
  • Prawo cywilne medyczne (umowy o świadczenie usług medycznych, terapeutyczny a kontraktowy stosunek lekarza i pacjenta)

Realizowane projekty:

Publikacje

  • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2010 r., IV CSK 432/09, „Monitor Prawniczy” 12/2016, ss. 660-663
  • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19 września 2013 r., I CSK 651/12, „Monitor Prawniczy” 3/2016, ss. 164-168
  • Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 7 lutego 2014 r., I ACa 377/13, „Prawo i Medycyna” 4/2015 (61 vol. 17), ss. 133-142
  • Zmiana przepisów o ubezwłasnowolnieniu. Rozwiązania angielskie i niemieckie a dylematy polskiego ustawodawcy, „Monografia Prawa Porównawczego”, Common Law Society University of Warsaw, Warszawa 2015, ss. 14-24

Wykształcenie

  • magister prawa (2016)
  • licencjat filozofii (2015)