Paweł Łuków, kierownik

Profesor Paweł Łuków

Profesor, Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Kontakt: lp.ud1539763352e.wu@1539763352wokul1539763352.w.p1539763352

Zainteresowania naukowe: 

  • etyka normatywna i współczesne etyki kantowskie ze szczególnym uwzględnieniem problematyki uzasadniania norm moralnych i autonomii
  • etyka kliniczna, w szczególności zagadnienia dotyczące świadomej zgody pacjenta na postępowanie medyczne oraz etycznych podstaw regulacji prawnych w tym zakresie
  • etyka transplantacji; problematyka relacji osoby do ciała, zakres prawa jednostki do dysponowania własnym ciałem
  • dyskurs bioetyczny w społeczeństwie demokratycznym i jego aksjologiczne podstawy
  • nauczanie etyki w zawodach medycznych

Aktualnie realizowane projekty:

Książki:

  • Zrozumieć śmierć człowieka (Warszawa, red. 2015)
  • Etyka medyczna z elementami filozofii  (Warszawa, 2014; współautor T. Pasierski)
  • Moralność medycyny. O sztuce dobrego życia i o sztuce leczenia  (Warszawa, 2012)
  • Granice zgody: autonomia zasad i dobro pacjenta (Warszawa, 2005)
  • Wolność i autorytet rozumu. Racjonalność w filozofii moralnej Kanta  (Warszawa, 1997)

Wybrane artykuły:

Pełnione funkcje:

Wykształcenie:

  • profesor nauk humanistycznych (2014)
  • The Andrew W. Mellon Foundation Research Fellowship, The Institute for Advanced Studies in the Humanities, The University of Edinburgh, UK (2009)
  • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii (2006)
  • The Rockefeller Foundation residency at Bellagio Study and Conference Center, Italy (2001)
  • The Fulbright Program, research visit (senior scholar) at the University of North Carolina at Chapel Hill, USA (1999-2000)
  • Cambridge Hospitality Scheme, Newnham College, Cambridge University, UK (1997)
  • doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (1994)
  • University of Notre Dame, doctoral research visit at the University of Notre Dame, USA (1992-93)
  • The British Council academic visit, University of Essex, UK (1990-91)
  • magister filozofii (1987)