Paweł Łuków

Dyrektor Centrum Bioetyki i Bioprawa

Profesor, Zakład Etyki Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Kontakt:

Zainteresowania naukowe: 

 • etyka normatywna i współczesne etyki kantowskie ze szczególnym uwzględnieniem problematyki uzasadniania norm moralnych i autonomii
 • etyka kliniczna, w szczególności zagadnienia dotyczące świadomej zgody pacjenta na postępowanie medyczne oraz etycznych podstaw regulacji prawnych w tym zakresie
 • etyka transplantacji; problematyka relacji osoby do ciała, zakres prawa jednostki do dysponowania własnym ciałem
 • dyskurs bioetyczny w społeczeństwie demokratycznym i jego aksjologiczne podstawy
 • nauczanie etyki w zawodach medycznych

Projekty:

     Realizowane 

     Zakończone:

Książki:

 • Zrozumieć śmierć człowieka (Warszawa, red. 2015)
 • Etyka medyczna z elementami filozofii  (Warszawa, 2014; współautor T. Pasierski)
 • Moralność medycyny. O sztuce dobrego życia i o sztuce leczenia  (Warszawa, 2012)
 • Granice zgody: autonomia zasad i dobro pacjenta (Warszawa, 2005)
 • Wolność i autorytet rozumu. Racjonalność w filozofii moralnej Kanta  (Warszawa, 1997)

Wybrane artykuły:

Pełnione funkcje:

Wykształcenie:

 • profesor nauk humanistycznych (2014)
 • The Andrew W. Mellon Foundation Research Fellowship, The Institute for Advanced Studies in the Humanities, The University of Edinburgh, UK (2009)
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii (2006)
 • The Rockefeller Foundation residency at Bellagio Study and Conference Center, Italy (2001)
 • The Fulbright Program, research visit (senior scholar) at the University of North Carolina at Chapel Hill, USA (1999-2000)
 • Cambridge Hospitality Scheme, Newnham College, Cambridge University, UK (1997)
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (1994)
 • University of Notre Dame, doctoral research visit at the University of Notre Dame, USA (1992-93)
 • The British Council academic visit, University of Essex, UK (1990-91)
 • magister filozofii (1987)