I ŚWIATOWY DZIEŃ BIOETYKI 19 X 2016

„Bioetyka – prawa człowieka a zdrowie”

WBD LogoW dniu 19 października 2016 roku – w rocznicę przyjęcia przez UNESCO Powszechnej Deklaracji w sprawie Bioetyki i Praw Człowieka – obchodzony jest pierwszy Światowy Dzień Bioetyki.

Z tej okazji zaprosiliśmy uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na najlepszy plakat poświęcony tematyce bioetycznej. Motto tegorocznego konkursu brzmiało „Bioetyka – prawa człowieka a zdrowie”. Tematy plakatów miały być inspirowane jednym z cytatów/twierdzeń dotyczących aktualnych problemów ochrony zdrowia i praw człowieka wskazanych przez organizatorów. [LISTA TEMATÓW]

Organizatorzy konkursu otrzymali ponad 100 prac przygotowanych przez uczniów z całej Polski. Wśród nich były plakaty wykonane własnoręcznie, jak i z wykorzystaniem graficznych programów komputerowych. Komisja konkursowa oceniła wszystkie nadesłane plakaty pod względem walorów estetycznych oraz edukacyjnych. Poniżej prezentujemy wyniki konkursu oraz nagrodzone i wyróżnione prace: 

NAGRODY

Miejsce pierwsze  [dyplom i udział (wraz z opiekunem) w 3-dniowej Wiosennej Szkole Bioetyki  organizowanej przez Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego oraz Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN w Pałacu w Jabłonnie k/o Warszawy na wiosennę 2017 roku]

Autorka: JULIA CZEKAJ

Miejsce drugie [dyplom i nagroda książkowa]

Autorka: KINGA PACIOREK

Miejsce trzecie ex aequo [dyplom i nagroda książkowa]

[1] Autorka: ZOFIA FUCHS

  • Temat plakatu: Równość, sprawiedliwość i zakaz dyskryminacji.
  • Szkoła: Zespól Szkół Nr 2 – II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku.
  • Nauczyciel zgłaszający: Katarzyna Nogły.

[2] Autorka: MARIA OSIOR


WYRÓŻNIENIA

Komisja konkursowa postanowiła wyróżnić 10 prac. Ich autorzy otrzymają pamiątkowe dyplomy.


Wszystkie nagrodzone oraz wyróżnione prace będą prezentowane podczas:

  • obchodów  Światowego Dnia Bioetyki w dniu 19 października 2016 r. w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego;
  • ogólnopolskiej konferencji naukowej “Bioetyka a zdrowie publiczne” organizowanej przez Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 9-10 grudnia 2016 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczniom, a także autorom pozostałych wspaniałych prac. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu za rok.