Joanna Andrusiewicz

Zdjęcie Joanna Andrusiewicz

Doktorantka w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Kontakt: 

Zainteresowania naukowe:

bioetyka, etyczne aspekty relacji między ludźmi a zwierzętami pozaludzkimi, etyka badań naukowych, etyka kliniczna

Publikacje:

Academia.edu

Książki:

Darren Barefoot, Julie Szabo, Znajomi na wagę złota. Podstawy marketingu w mediach społecznościowych [Friends with Benefits: A Social Media Marketing Handbook] (przekład) (2014)

Wykształcenie:

  • Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych (2013)
  • magisterium z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (2009)
  • licencjat z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (2007)

Pełnione funkcje: