Etyka kliniczna

Relacja lekarz-pacjent

  • Łuków, P. (2017). Chorowanie, choroba i moralność medycynyPrzegląd Filozoficzno-Literacki, 1(46), 225-241.
  • Łuków, P. (2014). Profesjonalizm lekarski. W: P. Łuków & T. Pasierski, Etyka medyczna z elementami filozofii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarski PZWL, ss. 109–120.
  • Łuków, P. (2014). Modele relacji lekarz-pacjent. W: P. Łuków & T. Pasierski, Etyka medyczna z elementami filozofii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarski PZWL, ss. 133–142.
  • Łuków, P., & Kujawa, E. (2011). Prawa pacjenta, powinności lekarza. W: J. Opolski (Red.). Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia. Tom 2. Warszawa: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ss. 25–40.

Autonomia i zgoda pacjenta

Prywatność pacjenta

Sumienie lekarza

Konsultacje kliniczne

Etyka w transplantologii

Etyka w psychiatrii

Inne