V Wiosenna Szkoła Bioetyki 2021

„Wszystko, co warto wiedzieć o szczepieniach”

Termin: 24 czerwca 2021
Miejsce: tryb zdalny
Organizatorzy: Komitet Bioetyki PAN oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa WF Uniwersytetu Warszawskiego

WSB 2021 banner

Tematyka Szkoły: Powszechny program szczepień ochronnych przeciwko Covid-19 uznawany był przez ekspertów za najskuteczniejszy i najbezpieczniejszy sposób na przezwyciężenie pandemii Covid-19 zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. W czerwcu 2021 r. bardzo wielu Polaków nadal deklarowało jednak brak zdecydowania lub sprzeciw wobec poddania się szczepieniu przeciw Covid-19. WIOSENNA SZKOŁA BIOETYKI skierowana była do wszystkich, którzy szukali rzetelnych i przystępnych informacji na temat tego, dlaczego warto i należy się szczepić, w szczególności do tych osób, które – w terminie organizacji Szkoły –  wahali się czy się zaszczepić, mieli zastrzeżenia wobec etycznych aspektów testowania, wytwarzania lub stosowania szczepionek, bądź też wątpili  w bezpieczeństwo lub skuteczność szczepień przeciwko Covid-19.

Program:

image.png

Kontakt:  Wszelkie pytania dotyczące Szkoły prosimy kierować na adres: 

Główny organizator Wiosennej Szkoły Bioetyki: 
dr Joanna Różyńska
(Komitet Bioetyki PAN; Centrum Bioetyki i Bioprawa WF UW)
e-mail:
tel. +48 606 688 182