VI Wiosenna Szkoła Bioetyki 2022

„Bioetyka i emocje”

Termin: 20-22 czerwca 2022
Miejsce: Domu Zjazdów i Konferencji (Pałacu) w Jabłonnie k/o Warszawy
Organizatorzy: Komitet Bioetyki PAN oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa WF Uniwersytetu Warszawskiego

Tematyka Szkoły: Emocje są integralną części praktyki medycznej. Towarzyszą pacjentom i lekarzom na każdy etapie leczenia, kształtując ich wzajemne relacje i często determinując jakość i skuteczność
procesu terapeutycznego. Emocję są również nieusuwalnym elementem dyskusji publicznych
i medialnych dotyczących nowych lub kontrowersyjnych zastosowań biologii i medycyny. Nie
jest więc zaskoczeniem, że od lat emocje są także przedmiotem zainteresowania bioetyków –
zarówno tych akademickich, jaki i tych zaangażowanych w działalność regulacyjną, edukacyjną i opiniodawczo-rekomendacyjną w biomedycynie. Szósta WIOSENNA SZKOŁA BIOETYKI poświęcona jest emocjom w medycynie oraz bioetycznej argumentacji, praktyce i debacie publicznej oraz normatywnym i instytucjonalnym mechanizmom „zarządzania” tymi emocjami (czyli ich kontrolowania, regulowania i modelowania w celu promowania najwyższych standardów etycznych w biomedycynie).

Ważne dokumenty:

Kontakt:  Wszelkie pytania dotyczące Szkoły prosimy kierować na adres: 

Główny organizator Wiosennej Szkoły Bioetyki: 
dr Joanna Różyńska
(Komitet Bioetyki PAN; Centrum Bioetyki i Bioprawa WF UW)
e-mail:
tel. +48 606 688 182