Joanna Różyńska

Adiunkt w Zakładzie Etyki Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego 

Kontakt:

Zainteresowania naukowe:

 • etyka badań biomedycznych z udziałem ludzi w biomedycynie, w szczególności normatywne modele analizy ryzyka i korzyści badania; granice dopuszczalnego ryzyka w badaniach pozbawionych potencjału terapeutycznego; zasady wynagradzania uczestników badań;
 • etyka prokreacyjna, zwłaszcza problemy medycznie wspomaganej prokreacji oraz kwestie odpowiedzialności rodziców za jakość życia przyszłego potomstwa;
 • etyczne konsultacje kliniczne, ich założenia teoretyczne, wyzwania praktyczne i regulacyjne;
 • prawo w biomedycynie

Projekty:

     Realizowane:

     Zakończone:

Publikacje:

      Książki:

 • Konsultacje etyczne w praktyce klinicznej (Warszawa 2023, red.)
 • Bioetyka  (Warszawa 2013; red. razem z W. Chańską)
 • Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie. Standardy międzynarodowe  (Warszawa 2012, red. razem z M. Waligórą)
 • Od zygoty do osoby. Potencjalność, identyczność i przerywanie ciąży  (Gdańsk 2008)
 • Świadoma zgoda na udział w eksperymencie medycznym. Poradnik dla badacza  (Warszawa 2008; razem z M. Czarkowskim)

Pełnione funkcje:

Wykształcenie:

 • doktor nauk humanistycznych (2010)
 • Master of Science in Bioethics (2009)
 • Advanced Certificate in Research Ethics (2007)
 • magister filozofii (2005)
 • Certyfikat specjalizacyjny: Negocjacje,  mediacje, rozwiązywanie konfliktów (2003)
 • magister socjologii (2003)
 • magister prawa (2003)
 • Certificate in American Law Studies (2001)