Forum Prawa Medycznego i Bioetyki

Forum Prawa Medycznego i Bioetyki:

Prawo i etyka świata cyfrowego

 • Termin: 14 maja 2021 roku
 • Miejsce: Platforma wideokonferencyjna ZOOM
 • Organizator: Centrum Bioetyki i Bioprawa WF Uniwersytetu Warszawskiego

Przedmiotem konferencje będą etyczne, prawne, społeczne i ekonomiczne zagadnienia związane z rewolucją, jaka dokonała się w wyniku dynamicznego wykorzystania osiągnięć technologicznych w świecie medycyny i prawa. Konferencja będzie forum interdyscyplinarnej dyskusji oraz pogłębionej refleksji na temat wyzwań towarzyszących rozwojowi świata cyfrowego.

Jesteśmy uczestnikami czwartej rewolucji przemysłowej. Robot medyczny, kiosk telemedyczny, czy sztuczne neurony przestały być hasłami posthumanistycznej wizji świata – są już realiami nauki zmieniającymi oblicze współczesnej medycyny. Nowe technologie medyczne i informatyczne to ogromna szansa na szybsze i skuteczniejsze leczenie pacjentów. To jednak także ogromne wyzwanie dla współczesnych społeczeństw i ich etyczno-prawnych fundamentów. Nowe zdobycze czwartej rewolucji przemysłowej rodzą pytania dotyczące natury i granic ludzkiej sprawczości i autonomii, ochrony prywatności, podmiotowości prawnej sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa przechowywania oraz dysponowania danymi osobowymi, granic rozporządzalności ludzkim ciałem, czy granic nienaruszalności integralności fizycznej i psychicznej człowieka. O tych wyzwaniach warto i trzeba rozmawiać!

Rejestracja uczestników (czynnych i biernych):

 • Udział w konferencji jest bezpłatny. Po konferencji każdy uczestnik dostanie certyfikat uczestnictwa (czynnego lub biernego).
 • Liczba uczestników konferencje jest ograniczona!
 • Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie poniższego formularza do 1 maja 2021 ->https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe36-nf0DewWocAII7g72yg8UfCI2cjs8bNo3P-Q3O5_2qKTA/viewform
 • Po dokonaniu rejestracji uprzejmie prosimy o wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem udziału w wydarzeniu. Wiadomość proszę wysłać w terminie 2 tygodni od dokonania rejestracji na wydarzenie.
 • Wystąpienie każdego uczestnika z referatem planowane jest na 20-30 minut

Termin nadsyłania abstraktów: do 21 kwietnia 2021 roku (limit słów w abstrakcie: 250-300); adres:

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres:

Opiekunowie konferencji:

 • dr hab. Maria Boratyńska – Prawo medyczne
 • prof. dr hab. Paweł Łuków – Bioetyka

Komitet organizacyjny:

 • Aleksandra Jabłońska – studentka Bioetyki na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Natalia Koncewicz – studentka Bioetyki na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Agnieszka Romanowska – studentka Bioetyki na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wojciech Rożdżeński – doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Przy współpracy Koła Naukowego Bioetyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydarzenie dostępne na FB: https://www.facebook.com/events/210252756747973

Program konferencji:

Patronat honorowy

Patronat medialny