Forum Prawa Medycznego i Bioetyki

Forum Prawa Medycznego i Bioetyki:

Prawo i etyka świata cyfrowego

Organizator: Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego

Termin: 16-17 kwietnia 2021 roku

Miejsce: Krakowskie Przedmieście 26/28, Stary BUW

Tematyka i cele konferencji

Jesteśmy uczestnikami czwartej rewolucji przemysłowej. Robot medyczny, kiosk telemedyczny, czy sztuczne neurony przestały być hasłami posthumanistycznej wizji świata – już realiami nauki zmieniającymi oblicze współczesnej medycyny. Nowe technologie medyczne i informatyczne to ogromna szansa na szybsze i skuteczniejsze leczenie pacjentów. Któż nie chciałby konsultacji lekarskiej bez wychodzenia z domu? Kto nie chciałby, aby diagnozowano go szybko i skutecznie?

Wydrukowane wyspy trzustkowe, zabieg chirurgiczny w asyście robota da Vinci, sztuczna inteligencja rozpoznająca nowotwór mogą dramatycznie ułatwić i udoskonalić opiekę zdrowotną. Jednak jak każda technologia, niosą one ze sobą również wyzwania i zagrożenia, na które musimy być przygotowani etycznie i na które musi być gotowe prawo.

Czwarta rewolucja przemysłowa każe nam udzielić odpowiedzi na pytania związane z kwestiami prywatności, sprawczości, autonomii, podmiotowości prawnej sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa przechowywania oraz dysponowania danymi osobowymi, granicami rozporządzalności ludzkim ciałem, oraz granicami nienaruszalności integralności fizycznej i psychicznej człowieka.

W czasie konferencji chcemy skierować uwagę na etyczne, prawne, społeczne i ekonomiczne zagadnienia związane z rewolucją, jaka dokonała się w wyniku dynamicznego wykorzystania osiągnięć technologicznych w świecie medycyny i prawa. Konferencja będzie forum interdyscyplinarnej dyskusji oraz pogłębionej refleksji na temat wyzwań towarzyszących rozwojowi świata cyfrowego, oraz gotowości odpowiedzenia na nie.

Opiekunowie konferencji:

dr hab. Maria Boratyńska – Prawo medyczne

prof. dr hab. Paweł Łuków – Bioetyka

Rejestracja uczestników:

Termin rejestracji uczestników: 20.03.2020- 20.10.2021

Termin nadsyłania abstraktów: TBA

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoby zarejestrowane otrzymają bezpłatne materiały konferencyjne, certyfikat udziału oraz poczęstunek w trakcie obrad konferencyjnych. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i ewentualnego noclegu uczestników w Warszawie.

Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres:

Wydarzenie dostępne na FB: https://www.facebook.com/events/306001133839801?active_tab=about