2023 – Wiosenna Szkoła Bioetyki

„Bioetyka wobec kryzysu klimatycznego i środowiskowego”

Termin: 3-5 lipca 2023
Miejsce: Domu Zjazdów i Konferencji (Pałacu) w Jabłonnie k/o Warszawy
Organizatorzy: Komitet Bioetyki PAN oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa WF Uniwersytetu Warszawskiego

Tematyka Szkoły: Kryzys klimatyczny i środowiskowy jest faktem, wobec którego bioetyka nie może przejść obojętnie. Jak bowiem trafnie zauważyła Wysoka Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet podczas otwarcia 48. sesji Rady Praw Człowieka ONZ: „Bezpieczne, czyste, zdrowe i zrównoważone środowisko jest podstawą ludzkiego życia. Ale dzisiaj, z powodu ludzkiego działania – i nieludzkiej bezczynności – kryzys planetarny obejmujący zmianę klimatu, zanieczyszczenie środowiska naturalnego i utratę bioróżnorodności, ma poważny i bezpośredni wpływ na szeroki zakres
praw człowieka, w tym prawo do żywności, wody, edukacji, mieszkania, zdrowia, rozwoju, a nawet
życia samego w sobie”. Siódma WIOSENNA SZKOŁA BIOETYKI poświęcona jest wyzwaniom etycznym i praktycznym, przed jakimi stoi ludzkość w dobie kryzysu środowiskowego i klimatycznego.

Ważne dokumenty:

Kontakt:  Wszelkie pytania dotyczące Szkoły prosimy kierować na adres: 

Główny organizator Wiosennej Szkoły Bioetyki: 
dr Joanna Różyńska
(Komitet Bioetyki PAN; Centrum Bioetyki i Bioprawa WF UW)
e-mail: 
tel. +48 606 688 182