II Wiosenna Szkoła Bioetyki 2017

„Bioetyka w zglobalizowanym świecie”

Termin: 26-28 czerwca 2017
Miejsce: Domu Zjazdów i Konferencji (Pałacu) w Jabłonnie k/o Warszawy
Organizatorzy: Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN, Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego oraz SKN Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Ius et Medicina”  działające przy WPIA Uniwersytetu Warszawskiego

Tematyka Szkoły: Podstawowym celem tegorocznej Szkoły jest pogłębienie wiedzy i świadomości uczestników – studentów i młodych naukowców – na temat wyzwań etycznych, prawnych i społeczno-kulturowych, jakie rodzi globalizacja medycyny i ochrony zdrowia publicznego. Szczególny nacisk położony będzie na analizę problemów normatywnych i praktycznych, jakie wiążą się z realizacją projektu bioetyki globalnej nakierowanego na wypracowanie uniwersalnie wiążących standardów, jakimi powinna rządzić się praktyka kliniczna i badacza oraz polityka zdrowia publicznego na całym świecie.

Ważne dokumenty:

Wykładowcy i organizatorzy: 

Górny rząd od lewej:

  • prof. Lu Feng (Wydział Filozofii, Tsinghua University, Chiny)
  • prof. Florian Steger (Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin Universität Ulm, Niemcy)
  • prof. Paweł Łuków (Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, Centrum Bioetyki i Bioprawa IF UW)
  • dr Anna Alichniewicz (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
  • dr Joanna Różyńska (Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, Centrum Bioetyki i Bioprawa IF UW)

Dolny rząd od lewej:

  • dr Rafał Wonicki (Zakład Filozofii Polityki, Instytut Filozofii UW)
  • dr hab. Maria Boratyńska (Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, Wydział Prawa i Administracji UW)
  • mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki MBA (Centrum Bioetyki i Bioprawa IF UW)
  • mgr Emilia Kaczmarek (Centrum Bioetyki i Bioprawa IF UW)
  • mgr Katarzyna Chludzińska (Centrum Bioetyki i Bioprawa IF UW)

Kontakt:  Wszelkie pytania dotyczące Szkoły prosimy kierować na adres: 

Główny organizator Wiosennej Szkoły Bioetyki: 
dr Joanna Różyńska
(Komitet Bioetyki PAN; Centrum Bioetyki i Bioprawa IF UW)
e-mail:
tel. +48 606 688 182