Etyka i ryzyko w badaniach biomedycznych

Tytuł projektu: Etyczna analiza ryzyka i potencjalnych korzyści badania biomedycznego
Kierownik projektu: dr Joanna Różyńska
Źródło finansowania: Narodowego Centrum Nauki, OPUS 8
Nr projektu: 2014/15/B/HS1/03829

Cel projektu: Podstawowym celem projektu jest wypracowanie normatywnego modelu analizy ryzyka i potencjalnych korzyści badania biomedycznego z udziałem człowieka, w szczególności badania klinicznego nowych leków i wyrobów medycznych. Model ten powinien uwzględniać zasady charakterystyczne dla bioetyki amerykańskiej (zasada szacunku dla autonomii, zasada dobroczynienia i niekrzywdzenia, zasada sprawiedliwości) oraz wartości swoiste dla europejskiej kultury normatywnej (godność, autonomia, podatność na skrzywdzenia, solidarność, ostrożność). Powinien być teoretycznie spójny i praktycznie użyteczny.

Słowa kluczowe: etyka badań naukowych, badanie kliniczne, wartość badania, ryzyko badania, korzyści badania


Publikacja wyników badań

Publikacje [przyjęte do druku lub opublikowane]: 

Prezentacje konferencyjne:

 • Różyńska J. (2019), The need for redefining “minimal risk” in the new EU Regulation on clinical trials, The 2019 EACME Annual Conference – Rethinking Ethics in XXI Century Europe. The European Association of Centres of Medical Ethics (EACME). Oxford, UK, 12-14 września
 • Różyńska J. (2019), The primacy of human being and the ethics of non-beneficial research. 33rd European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care. The European Society for Philosophy of Medicine and Health Care (ESMPH). Oslo, Norway, 7-10 sierpnia.
 • Różyńska, J. & Łuków P. (2018). Taking collective research risks seriously. PRIM&R 2018 Advancing Ethical Research Conference, San Diego CA , USA, 15-17 listopada. [Poster]
 • Różyńska J. (2018), Zasada prymatu jednostki – wyzwania interpretacyjne i normatywne. IF UW Etyka, moralność i przestrzeń publiczna, Warszawa 24-25 października.
 • Łuków, P. (2017), From Belmont (1979) to Helsinki (2013). A new perspective on vulnerability in CIOMS International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans (2016). PRIM&R 2017 Advancing Ethical Research Conference, San Antonio TX, USA, 5-8 listopada.
 • Różyńska, J. (2017). [1] Redefining minimal risk standard. [2] Risk-benefit analysis under the 2016 CIOMS Guidelines. PRIM&R 2017 Advancing Ethical Research Conference, San Antonio TX, USA, 5-8 listopada.
 • Różyńska, J. (2017). [1] Fair Access to Clinical Trials for Incompetent Subjects under the new EU Regulation No. 536/2014.  [2] Balancing risks and benefits of experimental interventions offered on ‘compassionate use’ basis. 6th Conference of the European Association of Health Law. Bergen (Norwegia), 28-29 września.
 • Różyńska, J. (2017). Risk-benefit assessment in biobank research. 31st European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care. The European Society for Philosophy of Medicine and Health Care (ESMPH). Belgrad, Serbia, 16-19 sierpnia.
 • Różyńska, J. (2017). The concept of risk and international biomedical research. 23rd World Association for Medical Law (WAML) World Congress for Medical Law (WAML), Baku, Azerbaijan, 10-13 lipca.
 • Różyńska, J. (2016). Maximal risk thresholdPRIM&R 2016 Advancing Ethical Research Conference, Anaheim LA, USA, 13-16 października.
 • Różyńska, J. (2016). [1] How to best justify exposing children to risks of non-beneficial biomedical research; [2] A defense of the non-comparative minimal risk threshold, 10th International Conference on Applied Ethics, Center for Applied Ethics and Philosophy (CEAP), Hokkaido University, Sapporo, Japan,  28-30 października.
 • Różyńska, J. (2016)Problemy etyczne związane z prowadzeniem eksperymentów medycznych w sytuacjach nagłych i bezpośredniego zagrożenia życia (emergency research). Ogólnopolska konferencja naukowa”Etyka w medycynie – między teorią a praktyką”. Gdańsk, Polska, 22-24 września.
 • Różyńska, J. (2016). Three party model for risk analysis and the ethics of payment to research subjects. The 2016 EACME Annual Conference – 30 Years of European Bioethics. The European Association of Centres of Medical Ethics (EACME). Leuven, Belgium, 8-10 września.
 • Różyńska, J. (2016). [1 – invited talk] Justifying risks of experimental interventions offered to Ebola patients outside the context of research.  [2] Social value and benefit sharing in international biomedical research. 30th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care. The European Society for Philosophy of Medicine and Health Care (ESMPH). Zagreb, Croatia, 17-20 sierpnia.
 • Łuków, P. (2016). Protection of human dignity in research30th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care. The European Society for Philosophy of Medicine and Health Care (ESMPH).  Zagreb, Croatia, 17-20 sierpnia.
 • Różyńska, J. (2016). What makes clinical research socially valuable?. 13th World Congress of Bioethics – Individuals, Public Interests and Public Goods: What is the Contribution of Bioethics?. The International Association of Bioethics (IAB). Edinburgh, Scotland, 14-17 czerwca. [Poster]
 • Różyńska, J. (2015). Limiting risk in research on healthy volunteers11th World Conference Bioethics, Medical Ethics & Health Law. UNESCO Chair in Bioethics, Napoli (Italy), 20-22 października.
 • Łuków, P. (2015). Indispensability of dignity. The case of research involving humans. 11th World Conference Bioethics, Medical Ethics & Health Law. UNESCO Chair in Bioethics. Napoli (Italy), 20-22 października.
 • Różyńska, J. (2015). Etyka i ryzyko w badaniach biomedycznych bez potencjału terapeutycznego. X Zjazd Filozoficzny, Poznań, 15-19 września.
 • Łuków, P. (2015). Poszanowanie godności uczestników medycznych badań naukowych. X Zjazd Filozoficzny, Poznań, 15-19 września.

Inne formy publikacji wyników badań 

 • anglojęzyczne seminarium Ethics of Risk and Uncertainty (IF UW; 2017/2018; sem. letni; 30 godz.) dla studentów bioetyki i innych zainteresowanych studentów Uniwersytetu Warszawskiego