Etyka i ryzyko w badaniach biomedycznych

PROJEKT ROZLICZONY

Tytuł projektu: Etyczna analiza ryzyka i potencjalnych korzyści badania biomedycznego
Kierownik projektu: dr Joanna Różyńska
Źródło finansowania: Narodowego Centrum Nauki, OPUS 8
Nr projektu: 2014/15/B/HS1/03829                                                                       

Cel projektu: Podstawowym celem projektu jest wypracowanie normatywnego modelu analizy ryzyka i potencjalnych korzyści badania biomedycznego z udziałem człowieka, w szczególności badania klinicznego nowych leków i wyrobów medycznych. Model ten powinien uwzględniać zasady charakterystyczne dla bioetyki amerykańskiej (zasada szacunku dla autonomii, zasada dobroczynienia i niekrzywdzenia, zasada sprawiedliwości) oraz wartości swoiste dla europejskiej kultury normatywnej (godność, autonomia, podatność na skrzywdzenia, solidarność, ostrożność). Powinien być teoretycznie spójny i praktycznie użyteczny.

Słowa kluczowe: etyka badań naukowych, badanie kliniczne, wartość badania, ryzyko badania, korzyści badania


Publikacja wyników badań

Publikacje [przyjęte do druku lub opublikowane]: 

Prezentacje konferencyjne:

Inne formy publikacji wyników badań 

  • anglojęzyczne seminarium Ethics of Risk and Uncertainty (IF UW; 2017/2018; sem. letni; 30 godz.) dla studentów bioetyki i innych zainteresowanych studentów Uniwersytetu Warszawskiego