Karolina Kulpa

Karolina KULPA | University of Warsaw, Warsaw | UW | Faculty of Polish  Studies | Research profile

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych (Literaturoznawstwo); Studentka filozofii i bioetyki na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Kontakt:

Projekty: 

Publikacje:

Wykształcenie:

  • magister filologii polskiej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
  • licencjat z filozofii, Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski