Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie

Tytuł projektu: Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie

Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Łuków

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki: HERA (Humanities in the European Research Area) – Public Spaces: Culture and Integration in Europe; Program finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020” (umowa nr 769478)

Okres realizacji: 1.05.2019-30.04.2022 (36 miesięcy); przedłużenie do 31.10.2022.
Nr projektu: 2018/28/Z/HS1/00554

Cel projektu: Projekt dotyczy różnorodności, która obejmuje aspekty etniczne, religijne, genderowe i orientację seksualną zarówno w kontekście ogólnospołecznym i opiece zdrowotnej ujętej jako przestrzeń publiczna, jak i w szczególnym kontekście instytucji opieki zdrowotnej ujmowanych jako miejsca w tej przestrzeni. Projekt ma na celu zdobycie systematycznej i dogłębnej wiedzy o tym, w jaki sposób i w jakim stopniu europejskie normy i wytyczne dotyczące różnorodności są wdrażane w krajowych regulacjach prawnych w Chorwacji, Niemczech, Polsce i Słowenii oraz jak są one realizowane w praktyce klinicznej w tych krajach. Projekt będzie uwzględniał etyczne, kulturowe i normatywne aspekty integracji i wykluczenia w sektorze opieki zdrowotnej

Słowa kluczowe: bioetyka, opieka zdrowotna, różnorodność, dostęp do opieki zdrowotnej

Wykonawcy:

Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Łuków

Badaczka post-doc: dr Katarzyna Bielińska

Doktorantka: mgr Anna Chowaniec

Strona projektu

Publikacje:

Artykuły

Katarzyna Bielińska, Anna Chowaniec, Robert Doričić, Marianne Nowak, Marcin Orzechowski, Mojca Ramšak, Paweł Łuków, Amir Muzur, Zvonka Zupanič-Slavec, Florian Steger: Equal access to healthcare in national legislations: how do Croatia, Germany, Poland, and Slovenia counteract discrimination in healthcare? BMC Health Services Research (2022) 22: 100. https://doi.org/10.1186/s12913-021-07453-6

Robert Doričić, Marcin Orzechowski, Marianne Nowak, Ivana Tutić Grokša, Katarzyna Bielińska, Anna Chowaniec, Mojca Ramšak, Paweł Łuków, Amir Muzur, Zvonka Zupanič-Slavec, Florian Steger: Diversity Competency and Access to Healthcare in Hospitals in Croatia, Germany, Poland, and Slovenia. International Journal of Environmental Research and Public Health (2021) 18: 11847. https://doi.org/10.3390/ijerph182211847

Marcin Orzechowski, Marianne Nowak, Katarzyna Bielińska, Anna Chowaniec, Robert Doričić, Mojca Ramšak, Paweł Łuków, Amir Muzur, Zvonka Zupanič-Slavec and Florian Steger: Social diversity and access to healthcare in Europe: how does European Union’s legislation prevent from discrimination in healthcare? BMC Public Health (2020) 20:1399. https://doi.org/10.1186/s12889-020-09494-8

Książki:

Social diversity and access to healthcare, eds. Florian Steger, Mojca Ramsak, Paweł Łuków, Amir Muzur (eds.), Karl Alber i.d. Nomos Vlg 2022.

„Social diversity may affect health outcomes in situations when access to health care is limited for certain social groups. Although non-discriminatory access to healthcare service is one of the basic principles of medical ethics and health law, there are still debates regarding the implementation of this concept in practice. Barriers such as inadequate legal entitlements, language, different concepts of health and disease, socio-economic factors or attitudes of healthcare professionals can hinder equity in access to healthcare. The authors of contributions gathered in this volume analyze challenges in access to healthcare for various minority groups and propose possible solutions” – From Editors.

Equal Access to Healthcare in Europe, Paweł Łuków, Amir Muzur, Zvonka Zupanic Slavec, Florian Steger (eds.), Scholar 2021.

„This volume grows out of the belief that diversity needs recognition and support from a favourable social environment. More precisely, the different members of diverse societies need recognition and support. This monograph is intended to provide a comparative perspective on the challenges faced in selected European countries (Croatia, Germany, Poland, Slovenia and the UK) with regard to equal access to healthcare and ways of handling them. The authors of the chapters comprising this volume, each within their specialty and in their own way, attempt to identify the different forms and dimensions in which we can be different and the barriers to our flourishing in, and with our differences.” – From Introduction.

Wystąpienia konferencyjne:

Katarzyna Bielińska, Paweł Łuków, „Equal access to healthcare in Poland: normative requirements and realities”, 2022 EACME Annual Conference, Varese, Włochy, 15-17 września 2022.

Katarzyna Bielińska, „Access to healthcare for diverse patients: National peculiarities in Poland”, 34th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care, „Diversity and Bioethics”, 24-27 sierpnia 2022, Warszawa.

Anna Chowaniec, “‘Diversity competency’ in Polish hospitals internal regulations. Are the EU and Polish guidelines on equal access to healthcare implemented into the hospitals’ policies?”, 34th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care, „Diversity and Bioethics”, 24-27 sierpnia 2022, Warszawa.

Paweł Łuków, “Accessibility of healthcare services as a relational concept”, 34th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care, „Diversity and Bioethics”, 24-27 sierpnia 2022, Warszawa.

Katarzyna Bielińska, Anna Chowaniec, Paweł Łuków, „Diversity and access   to healthcare in Poland”, wspól
Die Zukunft der Menschlichkeit, organizator: Uniwersytet Fryderyka
Aleksandra w Erlandgen i Norymberdze, Akademie für Ethik in der Medizin, 22-25 września 2021.

Katarzyna Bielińska, Anna Chowaniec, „Od sex do gender: ewolucja pojęć w regulacjach unijnych”,
konferencja ogólnopolska Etyka i emocje, organizator: Zakład Etyki IF UW, Warszawa, 25-26 października 2019.

Konferencje w ramach projektu:

Konferencja międzynarodowa „Legal regulations on diversity in healthcare in European countries: challenges for national legislation”, Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, 4-5 marca 2020 r., Warszawa.

Konferencja międzynarodowa: “Healthcare as a Public Space. Social Integration and Social Diversity in the Context of Access to Healthcare in Europe”, Uniwersytet w Rijece, Wydział Medycyny, Katedra Nauk Społecznych i Medical Humanities, 5-6 września 2019 r., Rijeka.

Seminaria:

Różnorodność i równe traktowanie w dyskursach i praktykach opieki zdrowotnej, 2021/2022Z, prowadzące: Katarzyna Bielińska, Anna Chowaniec

Zdrowie a idea równości 2, 2020/2021L, prowadzący: Paweł Łuków, Katarzyna Bielińska, Anna Chowaniec.

Zdrowie a idea równości, 2020/2020L, prowadzący: Paweł Łuków, Katarzyna Bielińska, Anna Chowaniec.

Wykłady otwarte:

24 września 2022 r., Ja i mój bliźni w chorobie: czy ochrona zdrowia docenia naszą różnorodność? (spotkanie w ramach XXVI Festiwalu Nauki)

wykład, dr Katarzyna Bielińska, dr Anna Chowaniec

25 września 2021 r. Równe prawa, różne potrzeby (zdrowotne). O społeczno-prawnych kontekstach wyzwań stojących przed (polską) ochroną zdrowia w XXI wieku, spotkanie w ramach XXV Festiwalu Nauki.

Dyskusja z udziałem: Jarosława Jagury (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), prof. dr hab. Pawła Łukowa (Wydział Filozofii UW), dr hab. Magdaleny Radkowskiej-Walkowicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW), Filip Rak, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Izabeli Sopalskiej-Rybak, prezeski Fundacji „Kulawa Warszawa”.

23 września 2021 r., O równy dostęp do zdrowia, spotkanie w ramach XXV Festiwalu Nauki

Wykład: „Nowe technologie reprodukcyjne: nierówności i wykluczenia w kontekście polskim”, dr hab. dr hab. Elżbieta Korolczuk (Uniwersytet w Södertörn i Uniwersytet Warszawski), panel dyskusyjny z udziałem dr Katarzyny Bielińskiej i Anny Chowaniec (CBB WFZ UW).

26 września 2020 r.: Różnorodność społeczna a dostęp do opieki zdrowotnej (w ramach XXIV Festiwalu Nauki); wykład: dr Mariusz Baranowski, UAM, „Redefinicja pojęcia niepełnosprawności w «warunkowych» państwach dobrobytu: podejście welfare scarcity„. Panel dyskusyjny: dr Katarzyna Bielińska, mgr Anna Chowaniec.

22 września 2019 r.: Zdrowie – dostępne dla wszystkich? (w ramach XXIII Festiwalu Nauki); wykład: dr hab. Magdalena Środa, prof. UW, panel dyskusyjny: prof. dr hab. Paweł Łuków, dr Katarzyna Bielińska, mgr Anna Chowaniec