Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie

Tytuł projektu: Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie

Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Łuków

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki: HERA (Humanities in the European Research Area) – Public Spaces: Culture and Integration in Europe; Program finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020” (umowa nr 649307)

Okres realizacji: 1.05.2019-30.04.2022 (36 miesięcy)
Nr projektu: 2018/28/Z/HS1/00554

Cel projektu: Projekt dotyczy różnorodności, która obejmuje aspekty etniczne, religijne, genderowe i orientację seksualną zarówno w kontekście ogólnospołecznym i opiece zdrowotnej ujętej jako przestrzeń publiczna, jak i w szczególnym kontekście instytucji opieki zdrowotnej ujmowanych jako miejsca w tej przestrzeni. Projekt ma na celu zdobycie systematycznej i dogłębnej wiedzy o tym, w jaki sposób i w jakim stopniu europejskie normy i wytyczne dotyczące różnorodności są wdrażane w krajowych regulacjach prawnych w Chorwacji, Niemczech, Polsce i Słowenii oraz jak są one realizowane w praktyce klinicznej w tych krajach. Projekt będzie uwzględniał etyczne, kulturowe i normatywne aspekty integracji i wykluczenia w sektorze opieki zdrowotnej

Słowa kluczowe: bioetyka, opieka zdrowotna, różnorodność, dostęp do opieki zdrowotnej

Wykonawcy:

Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Łuków

Badaczka post-doc: dr Katarzyna Bielińska

Doktorantka: mgr Anna Chowaniec

Strona projektu

Publikacje:

Marcin Orzechowski, Marianne Nowak, Katarzyna Bielińska, Anna Chowaniec, Robert Doričić, Mojca Ramšak, Paweł Łuków, Amir Muzur, Zvonka Zupanič-Slavec and Florian Steger: Social diversity and access to healthcare in Europe: how does European Union’s legislation prevent from discrimination in healthcare? BMC Public Health (2020) 20:1399. https://doi.org/10.1186/s12889-020-09494-8

Konferencje:

Konferencja międzynarodowa „Legal regulations on diversity in healthcare in European countries: challenges for national legislation”, Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, 4-5 marca 2020 r., Warszawa.

Konferencja międzynarodowa: “Healthcare as a Public Space. Social Integration and Social Diversity in the Context of Access to Healthcare in Europe”, Uniwersytet w Rijece, Wydział Medycyny, Katedra Nauk Społecznych i Medical Humanities, 5-6 września 2019 r., Rijeka.

Wykłady otwarte:

26 września 2020 r.: Różnorodność społeczna a dostęp do opieki zdrowotnej (w ramach XXIV Festiwalu Nauki); wykład: dr Mariusz Baranowski, UAM, „Redefinicja pojęcia niepełnosprawności w «warunkowych» państwach dobrobytu: podejście welfare scarcity„. Panel dyskusyjny: dr Katarzyna Bielińska, mgr Anna Chowaniec.

22 września 2019 r.: Zdrowie – dostępne dla wszystkich? (w ramach XXIII Festiwalu Nauki); wykład: dr hab. Magdalena Środa, prof. UW, panel dyskusyjny: prof. dr hab. Paweł Łuków, dr Katarzyna Bielińska, mgr Anna Chowaniec