Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie

Tytuł projektu: Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie

Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Łuków

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki: HERA (Humanities in the European Research Area) – Public Spaces: Culture and Integration in Europe; Program finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020” (umowa nr 649307)

Okres realizacji: 1.05.2019-30.04.2022 (36 miesięcy)
Nr projektu: 2018/28/Z/HS1/00554

Cel projektu: Projekt dotyczy różnorodności, która obejmuje aspekty etniczne, religijne, genderowe i orientację seksualną zarówno w kontekście ogólnospołecznym i opiece zdrowotnej ujętej jako przestrzeń publiczna, jak i w szczególnym kontekście instytucji opieki zdrowotnej ujmowanych jako miejsca w tej przestrzeni. Projekt ma na celu zdobycie systematycznej i dogłębnej wiedzy o tym, w jaki sposób i w jakim stopniu europejskie normy i wytyczne dotyczące różnorodności są wdrażane w krajowych regulacjach prawnych w Chorwacji, Niemczech, Polsce i Słowenii oraz jak są one realizowane w praktyce klinicznej w tych krajach. Projekt będzie uwzględniał etyczne, kulturowe i normatywne aspekty integracji i wykluczenia w sektorze opieki zdrowotnej

Słowa kluczowe: bioetyka, opieka zdrowotna, różnorodność, dostęp do opieki zdrowotnej

Wykonawcy:

Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Łuków

Badaczka post-doc: dr Katarzyna Bielińska-Kowalewska

Doktorantka: mgr Anna Chowaniec

Konferencje:

Call for abstracts:

International Conference: “Healthcare as a Public Space. Social Integration and Social Diversity in the Context of Access to Healthcare in Europe”

Hosting institution: University of Rijeka, Faculty of Medicine, Department of Social Sciences and Medical Humanities

Date, location: September 5th and 6th 2019, Rijeka, Croatia

Deadline: August 15th 2019