Dziś (19 października) obchodzimy V Światowy Dzień Bioetyki

przez | 19 października, 2021

W rocznicę przyjęcie przez UNESCO Powszechnej Deklaracji w sprawie Bioetyki i Praw Człowieka w 2005 r.

World Bio-ethics Day