Równe prawa, różne potrzeby (zdrowotne). O społeczno-prawnych kontekstach wyzwań stojących przed (polską) ochroną zdrowia w XXI wieku

przez | 16 września, 2021

Spotkanie w ramach XXV Festiwalu Nauki

Termin: sobota, 25 września 2021 r., godz. 17:00

Miejsce: Online

Różnorodność społeczna stawia rozmaite wyzwania przed systemami ochrony zdrowia. Prawo gwarantuje równość, jednak osoby o różnorodnych cechach napotykają na rozmaite bariery w dostępie do opieki zdrowotnej. Jakie to bariery? Jak je przezwyciężać? Jak sprawić, żeby system ochrony zdrowia odpowiadał na wszystkie, w tym mniejszościowe i specyficzne potrzeby zdrowotne? Jak zapewnić wszystkim, bez względu na wiek, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, kulturę, pochodzenie etniczne czy jakąkolwiek inną cechę, równe traktowanie przez instytucje ochrony zdrowia?


Na te i wiele innych pytań spróbują odpowiedzieć zaproszeni Goście i Gościnie:

Jarosław Jagura, Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
prof. dr hab. Paweł Łuków, Wydział Filozofii UW,
dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW,
Filip Rak, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
Izabela Sopalska-Rybak, prezeska Fundacji „Kulawa Warszawa”.


Dyskusję poprowadzą:
Natalia Koncewicz, studentka bioetyki WFZ UW,
Agnieszka Romanowska, studentka bioetyki WFZ UW,
Wojciech Rożdżeński, doktorant WPiA UW.
Opieka naukowa: dr Katarzyna Bielińska (CBB WFZ UW), Anna Chowaniec (CBB WFZ UW).


Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvcOqrqTsjE9XnDt7dxtCZuEj_iIRvSLQ7
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://cbb.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/Informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-Rowne-prawa-rozne-potrzeby-zdrowotne.pdf


Projekt Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie jest wspierany finansowo przez Wspólny Program Badawczy HERA (www.heranet.info), współfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Polska, nr projektu 2018/28/Z/HS1/00554), Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (Niemcy), Ministerstwo Nauki i Edukacji Republiki Chorwacji/Chorwacką Akademię Nauk i Sztuk (Chorwacja), Słoweńskie Ministerstwo Nauki i Sportu oraz Komisję Europejską z Programu Horyzont 2020.