O równy dostęp do zdrowia

przez | 16 września, 2021

Spotkanie w ramach XXV Festiwalu Nauki

Termin: czwartek, 23 września 2021 r., godz. 17:00

Miejsce: Online

W przestrzeni opieki zdrowotnej przestrzeganie zasad równości i poszanowania różnorodności jest szczególnie ważne. Choć prawo na różnych poziomach zapewnia pacjentom i pacjentkom równy dostęp do świadczeń, kobiety, przedstawiciele i przedstawicielki mniejszości seksualnych, religijnych i kulturowych, migranci i migrantki spotykają się z dyskryminacją w tej przestrzeni. Ruchy społeczne, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, aktywiści i aktywistki prężnie działają na rzecz zmiany tej sytuacji. Odnoszą spektakularne sukcesy, lecz także ponoszą dotkliwe porażki. W tym kontekście szczególne znaczenie ma pole zdrowia reprodukcyjnego.O zagadnieniu równego dostępu do świadczeń w tej sferze opowie

dr hab. Elżbieta Korolczuk (Uniwersytet w Södertörn i Uniwersytet Warszawski) w wykładzie pt.

„Nowe technologie reprodukcyjne: nierówności i wykluczenia w kontekście polskim”.


Po wykładzie odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem Gościni i badaczek zagadnienia dostępu do opieki zdrowotnej w Europie, dr Katarzyny Bielińskiej i Anny Chowaniec (CBB WFZ UW).


Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom:  https://us02web.zoom.us/…/tZEkcO6pqTsrGtcLCu0e-l7w…
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – O równy dostęp do zdrowia

Abstrakt wystąpienia

Nowe technologie reprodukcyjne, w tym przede wszystkim metody zapłodnienia pozaustrojowego, są na świecie dostępne od ponad 40 lat i w większości krajów na świecie stały się jedną z ważnych metod leczenia niepłodności. W Polsce działa kilkadziesiąt klinik, które oferują szeroką gamę zabiegów i metod leczenia. Kwestia medycznie wspomaganego leczenia niepłodności wciąż jednak budzi kontrowersje i spory: w Europie mamy do czynienia z pachworkiem rozwiązań prawnych, który sprawia, że metody dostępne w jednym kraju, są niedostępne lub trudno dostępne w innym, co skutkuje tzw. turystyką reprodukcyjną. Poza prawną dopuszczalnością niektórych metod, np. diagnostyki preimplantacyjnej czy dawstwa zarodków, spory dotyczą tego kto i na jakich warunkach może korzystać ze zdobyczy medycyny. W Polsce kontrowersje budzi przede wszystkim samodzielne macierzyństwo oraz rodzicielstwo osób LGBT, przy czym w przypadku tej drugiej grupy państwo polskie aktywnie przeciwstawia się nie tylko możliwości korzystania z dostępnych metod leczenia niepłodności, ale też uniemożliwia uzyskanie polskiego obywatelstwa przez dzieci urodzone w „tęczowych rodzinach” za granicą. W swoim wystąpieniu omówię różne wymiary wykluczenia i dyskryminacji w dostępie do świadczeń medycznych, jakich doświadczają potencjalne samodzielne matki i rodziny LGBT, skupiając się na prawno-społecznych i kulturowych aspektach tego zjawiska.

Dr hab. Elżbieta Korolczuk jest socjolożką, pracuje na Uniwersytecie Södertörn w Sztokholmie i w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Bada ruchy społeczne, społeczeństwo obywatelskie, kategorię płci oraz rodzicielstwo. W ostatnich latach wydała książki: Rebellious Parents. Parental Movements in Central-Eastern Europe and Russia we współpracy z Katalin Fábián (Indiana University Press, 2017), Matki i córki we współczesnej Polsce (Universitas, 2019), oraz Bunt Kobiet. Czarne Protesty i Strajki Kobiet wydana przez Europejskie Centrum Solidarności w 2019 (z Beatą Kowalską, Claudią Snochowską-Gonzalez i Jennifer Ramme).

Projekt Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie jest wspierany finansowo przez Wspólny Program Badawczy HERA (www.heranet.info), współfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Polska, nr projektu 2018/28/Z/HS1/00554), Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (Niemcy), Ministerstwo Nauki i Edukacji Republiki Chorwacji/Chorwacką Akademię Nauk i Sztuk (Chorwacja), Słoweńskie Ministerstwo Nauki i Sportu oraz Komisję Europejską z Programu Horyzont 2020.