IV Wiosenna Szkoła Bioetyki 2019

przez | 3 czerwca, 2019

„Ciało w medycynie i bioetyce”

Termin: 24-26 czerwca 2019 r.
Miejsce: Domu Zjazdów i Konferencji (Pałacu) w Jabłonnie k/o Warszawy
Organizatorzy: Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN & Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego

Tematyka Szkoły: Status ludzkiego ciała oraz jego części jest zagadnieniem o centralnym znaczeniu dla większości zagadnień moralnych w biomedycynie. Kwestia ta jest jednak ciągle niedoceniana w debatach bioetycznych i bioprawnych [Campbell 2009]. Tegoroczna Wiosenna Szkoła Bioetyki będzie poświęcona dyskusji nad antropologiczno-filozoficznymi, etycznymi i kulturowymi aspektami ludzkiego ucieleśnienia w kontekście wybranych dziedzin praktyki klinicznej oraz działalności badawczej w medycynie. Tu znajdziesz PROGRAM SZKOŁY.

UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące Szkoły dostępne są tutaj.