IV Wiosenna Szkoła Bioetyki 2019

„Ciało w medycynie i bioetyce”

Termin: 24-26 czerwca 2019 r.
Miejsce: Domu Zjazdów i Konferencji (Pałacu) w Jabłonnie k/o Warszawy
Organizatorzy: Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN & Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego

Tematyka Szkoły: Status ludzkiego ciała – żywego i martwego; zdrowego i chorego; świadomego i pozbawionego świadomości; bezpłodnego i ciężarnego; upośledzonego i udoskonalonego; „wybrakowanego” i protezowanego; przeszczepianego, testowanego…. – oraz jego części jest zagadnieniem o centralnym znaczeniu dla większości zagadnień moralnych w biomedycynie. Kwestia ta jest jednak ciągle niedoceniana w debatach bioetycznych i bioprawnych [Campbell 2009]. IV Wiosenna Szkoła Bioetyki będzie poświęcona antropologiczno-filozoficznym, etycznym i kulturowym aspektom ludzkiego ucieleśnienia w kontekście wybranych praktyk medycznych, w szczególności transplantologii, medycyny rehabilitacyjnej, rekonstrukcyjnej i estetycznej, medycznie wspomaganej reprodukcji oraz działalności eksperymentatorskiej w medycynie.

Ważne dokumenty:

Przetwarzanie danych osobowych: Uczestnicy Wiosennej Szkole Bioetyki „Ciało w medycynie i bioetyce” proszeni są o uważne zapoznanie się z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Kontakt:  Wszelkie pytania dotyczące Szkoły prosimy kierować na adres: 

Główny organizator Wiosennej Szkoły Bioetyki: 
dr Joanna Różyńska
(Komitet Bioetyki PAN; Centrum Bioetyki i Bioprawa IF UW)
e-mail:  
tel. +48 606 688 182