Medycyna upolityczniona – warsztaty

Badacze z CBB wygłoszą referaty w ramach warsztatów Medycyna Upolityczniona, które odbędą się w Łodzi 12 i 13 Maja 2016. Organizatorzy zapraszają osoby zainteresowane wysłuchaniem prelekcji.

POLITICIZED MEDIZIN plakat