„Szkoła, szkoła i po szkole” – po Wiosennej Szkole Bioetyki 2016

przez | 30 kwietnia, 2016

Jedna z uczestniczek naszej Wiosennej Szkoły Bioetyki (i współpracowniczka CBB) zgodziła się napisać krótką relację:

Zakończyła się pierwsza edycja Wiosennej Szkoły Bioetyki zorganizowanej przez Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN i Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii UW, pod hasłem „Bioetyka w społeczeństwie demokratycznym”.

W zajęciach prowadzonych przez wybitnych polskich bioetyków wzięło udział trzydzieścioro studentów, doktorantów i młodych naukowców reprezentujących różne uczelnie, instytuty naukowe i jednostki badawczo-rozwojowe. Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się adepci filozofii, bioetyki, prawa, medycyny, pielęgniarstwa, fizjoterapii, psychologii i literaturoznawstwa. W programie przewidziano miejsce nie tylko dla wykładów, ale dyskusji i warsztatów, co szczególnie sprzyjało wymianie opinii między osobami patrzącymi na ten sam problem z bardzo różnych perspektyw. Wiele poruszanych w trakcie zajęć tematów zaabsorbowało uczestników do tego stopnia, że rozważania nad nimi powracały nie tylko podczas wspólnych posiłków w urokliwej restauracji, ale i na spotkaniach nieformalnych, gdzie przeciągały się do późnych godzin nocnych.

W odpowiedzi na postulaty podtrzymania kontaktu naukowego pomiędzy uczestnikami powstały zamknięta grupa na Facebooku i bioetyczna książka adresowa.

Joanna Andrusiewicz

Z oficjalnym sprawozdaniem ze szkoły można zapoznać się na podstronie WSB2016.