2022 ESPMH Conference in Warsaw

The new dates for the 34th ESPMH conference in Warsaw are 24 – 27 August 2022.

With a heavy heart but due to the persisting array of uncertainties accompanying the still ongoing COVID pandemic the ESPMH board and the hosts of the upcoming conference – Center for Bioethics and Biolaw and the Bioethics Committee at the Presidium of the Polish Academy of Sciences – have decided to postpone this year’s conference once more to next year.

  • New deadline for abstract submission: 1 March 2022
  • New registration dates: 15 April 2022 (early bird); 1 June 2022 (regular registration)

NB: Participants whose abstract has already been accepted for the conference in Warsaw will be scheduled in the conference programme for August 2022. Registration fees already paid for the Warsaw conference will be valid for the 2022 conference.

The conference will focus on challenges posed by moral, religious and cultural diversity to healthcare, the life sciences and bioethics. More about the conference topics, venue, registration, and fees at the ESPMH web-site. If you have any additional questions, please e-mail to: Professor Bert Gordijn, Secretary of the ESPMH:

Call for abstracts: “Legal regulations on diversity in healthcare in European countries: challenges for national legislation”, March 4th and 5th, 2020, Warsaw

Hosting institution: University of Warsaw, Faculty of Philosophy and Sociology, Center for Bioethics and Biolaw.

This conference is a part of the HERA-funded project “Healthcare as a Public Space: Social Integration and Social Diversity in the Context of Access to Healthcare in Europe” which focuse on diversity in the social context of healthcare. Healthcare is an excellent example of a public space that models the processes of social integration and social equity. Healthcare can bring together diverse groups and sections of a society under the common idea of promotion of health and fighting illness. However, depending on its organization, healthcare can also engender or perpetuate societal segregation of minority groups.

The conference intends to examine the implementation of norms and guidelines of the European Institutions concerning diversity and ethical, cultural, and social aspects of integration and exclusion within the healthcare sector in national legal frameworks of EU countries.

During the conference, international experts in the field will deliver invited lectures. Based on their abstracts, participants will be selected to give oral presentations of approximately 15 minutes.

We especially welcome presentations on the following topics:

  • national healthcare legislation and its compatibility with EU guidelines on access to healthcare;
  • diversity in healthcare: systemic and intersectional approaches;
  • minorities in national healthcare systems: legal provisions vs actual access to healhtcare;
  • practical challenges of equal access to healthcare.

Interested participants are invited to submit their applications consisting of a scientific abstract of the presentation (up to 500 words) as well as a short academic resumé (both in English) until 15th January 2020 in electronic form (PDF) by e-mail to the organizers: Katarzyna Bielińska () or Anna Chowaniec ( ). For further questions, please contact Katarzyna Bielińska or Anna Chowaniec. The costs of travel, board and lodging will be covered by the organizers. There is no conference fee. The number of participants is limited. The participants of the conference will be invited to publish in a volume with conference proceedings.

Zdrowie – dostępne dla wszystkich?

Spotkanie w ramach Festiwalu Nauki

Termin: niedziela, 22 września, 2019 r., godz. 17:00

Miejsce: Instytut Filozofii UW, Krakowskie Przedmieście 3, sala im. Stefana Czarnowskiego

Prawo do ochrony zdrowia jest prawem człowieka. Konstytucja RP gwarantuje wszystkim obywatelom „równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”. Równości w tym zakresie strzegą przepisy unijne. W praktyce jednak kobiety, przedstawiciele i przedstawicielki mniejszości seksualnych, religijnych i kulturowych, migranci i migrantki wciąż spotykają się z nierównym traktowaniem i dyskryminacją w swoich kontaktach z instytucjami ochrony zdrowia. Czy można mówić o równym dostępie do opieki zdrowotnej, gdy lekarz zasłania się klauzulą sumienia i odmawia pacjentce recepty na środki antykoncepcyjne? Gdy niemówiący/a po polsku pacjent/ka nie może porozumieć się z personelem szpitala? Gdy osobę niebinarną klasyfikuje się jako mężczyznę lub kobietę? Gdy niepełnosprawna dziewczyna nie może wejść na fotel ginekologiczny?
O formach dyskryminacji w dostępie do opieki zdrowotnej opowie prof. dr hab. Magdalena Środa (IF UW). Po wykładzie odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem badaczy i badaczek tego zagadnienia.
Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki i HERA – Humanities in the European Research Area (http://heranet.info) Public Spaces w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020”; umowa nr 649307.