Clinical ethics

Doctor-patient relationship

  • Łuków, P. (2017). Chorowanie, choroba i moralność medycynyPrzegląd Filozoficzno-Literacki, 1(46), 225-241.
  • Łuków, P. (2014). Profesjonalizm lekarski. In: P. Łuków & T. Pasierski, Etyka medyczna z elementami filozofii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarski PZWL, pp. 109–120.
  • Łuków, P. (2014). Modele relacji lekarz-pacjent. In: P. Łuków & T. Pasierski, Etyka medyczna z elementami filozofii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarski PZWL, pp. 133–142.
  • Łuków, P., & Kujawa, E. (2011). Prawa pacjenta, powinności lekarza. In: J. Opolski (Eds). Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia. Tom 2. Warszawa: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, pp. 25–40.

Autonomy and informed consent

Privacy and confidentiality

Doctor’s conscience

  • Łuków, P. (2016). Jak klauzula sumienia ogranicza wolność sumienia lekarza? Uwagi do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 7.10.2015 r. W: B. Namysłowska-Gabrysiak, K. Syroka-Marczewska & A. Walczak-Żochowska (Red.), Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. Eleonorze Zielińskiej. Warszawa: Wydawnictwo: C.H. Beck, ss. 747-758.
  • Różyńska, J. & Zawiła-Niedźwiecki, J. (2016). Racje sumienia a inne powody odmowy świadczenia zdrowotnego przez lekarza. Medycyna Praktyczna – Psychiatria, 2(49), 74-83.
  • Różyńska, J. (2015). Prawo do sprzeciwu sumienia w ustawodawstwie wybranych krajów romańskich. Prawo i Medycyna, 17(58), 5–23.
  • Łuków, P. (2015). Pożytki z klauzuli. Polityka – Niezbędnik inteligenta. Bioetyka: spory na śmierć i życie, 1: 41–43.

Clinical consultations

Ethics of transplant medicine

Ethics in psychiatry

Other