Nowa książka

przez | 6 października, 2022

„Social diversity and access to healthcare”, eds. Florian Steger, Mojca Ramsak, Paweł Łuków, Amir Muzur, Karl Alber i.d. Nomos Vlg 2022.

„Social diversity may affect health outcomes in situations when access to health care is limited for certain social groups. Although non-discriminatory access to healthcare service is one of the basic principles of medical ethics and health law, there are still debates regarding the implementation of this concept in practice. Barriers such as inadequate legal entitlements, language, different concepts of health and disease, socio-economic factors or attitudes of healthcare professionals can hinder equity in access to healthcare. The authors of contributions gathered in this volume analyze challenges in access to healthcare for various minority groups and propose possible solutions” – From Editors

Książka została przygotowana w ramach realizacji projektu „Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie”, który jest wspierany finansowo przez Wspólny Program Badawczy HERA (www.heranet.info), współfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Polska, nr projektu 2018/28/Z/HS1/00554), Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (Niemcy), Ministerstwo Nauki i Edukacji Republiki Chorwacji/Chorwacką Akademię Nauk i Sztuk (Chorwacja), Słoweńskie Ministerstwo Nauki i Sportu oraz Komisję Europejską z Programu Horyzont 2020.