Konferencja międzynarodowa:

przez | 22 lutego, 2020

„Legal regulations on diversity in healthcare in European countries: challenges for national legislation”

Termin: 4-5 marca 2020
Miejsce: Sala Kolumnowa, Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski
Organizatorzy:  Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Historii, Filozofii i Etyki Medycyny Uniwersytetu w Ulm, Instytutem Historii Medycyny Uniwersytetu w Lublanie  i Katedrą Nauk Społecznych i Humanistyki Medycznej Wydziału Medycyny Uniwersytetu w Rijece
Patronat honorowy: Rzecznik Praw Obywatelskich, Centrum Nauki Kopernik

Opieka zdrowotna, rozumiana jako przestrzeń medyczna, stanowi doskonały przykład przestrzeni publicznej, w której zachodzą procesy równości i integracji społecznej. Opieka zdrowotna może łączyć różnorodne grupy społeczne w imię wspólnej idei zdrowia i choroby. W zależności od sposobu, w jaki jest zorganizowana, może jednak także pogłębiać podziały społeczne i wykluczenie grup mniejszościowych. Chociaż dla instytucji Unii Europejskiej równe traktowanie mniejszości społecznych stanowi kwestię niezwykle ważną, wytyczne unijne w tym zakresie najczęściej nie mają przełożenia ani na przepisy krajowe, ani na praktykę kliniczną.

Celem konferencji jest ekspercka analiza implementacji norm i wytycznych instytucji europejskich dotyczących różnorodności oraz etycznych, kulturowych i społecznych aspektów integracji i wykluczenia w sektorze ochrony zdrowia w Niemczech, Chorwacji, Słowenii i Polsce.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu HERA: Public Spaces:Culture and Integration in Europe (2019-2022) – „Healthcare as a Public Space: Social Integration and Social Diversity in the Context of Access to Healthcare in Europe” w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej „Horyzont 2020”.