Nowe publikacje prof. P. Łukowa i dr J. Różyńskiej

przez | 6 marca, 2019

Zapraszamy do lektury tomu II (cz. I & II) Systemu prawa medycznegoRegulacja prawna czynności medycznych, pod red. M. Boratyńskiej, P. Konieczniaka oraz E. Zielińskiej (red. nauk. serii), Warszawa 2019.

Współautorami książki są m.in. członkowie Centrum Bioetyki i Bioprawa: P. Łuków [Autonomia pacjenta, zgoda i informacja, cz.I, s. 359-374] oraz Joanna Różyńska [Klauzula sumienia, cz. I, s. 635-675; Przerywanie ciąży, cz. II, s. 248-344; Medycyny wspomaganego rozrodu (z M. Boratyńską), cz. II, s. 344-419].