Konferencja „Etyka badań naukowych”

przez | 10 listopada, 2018

Centrum Bioetyki i Bioprawa oraz Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN i Komitet Etyki w Nauce przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PAN serdecznie zapraszają na konferencję naukową

„Etyka badań naukowych”

Termin: 14 grudnia 2018
Miejsce: Warszawa, Pałac Staszica

Tematyka: Przedmiotem konferencji jest etyka badań naukowych, czyli dziedzina refleksji normatywnej obejmująca dwa, wzajemnie powiązanie, obszary (I) etos badacza i zasady dobrej praktyki badawczej; oraz (II) standardy prowadzenia badań naukowych z udziałem ludzi, zwierząt albo z wykorzystaniem materiału biologicznego ludzkiego pochodzenia oraz danych osobowych. Poniżej załączony jest

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja uczestników została zakończona.

Szczegółowe informacje na temat zakresu tematycznego oraz organizacji konferencji można znaleźć na stronie konferencji.