Research ethics

Innovative therapy

Risks and benefits

Clinical equipoise

  • Różyńska, J. (2013). Spór o fundamenty etyki randomizowanych badań klinicznych, In: K. Basińska, & J. Halasz (Eds), Etyka w medycynie – wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia. Kraków: Oficyna Wydawnicza ‘Impuls’, pp. 171-183.
  • Różyńska, J., & Waligóra, M. (2011). Kilka uwag o zasadzie równowagi klinicznej. Medycyna po Dyplomie, 20(8), 89–90.

Consent for research

Research payment

Vulnerability in research

Personal data protection

Other