“Zrozumieć śmierć człowieka” [‘To understand human death’] – a new book

New book edited by prof. Paweł Łuków  has just been published. “Zrozumieć śmierć człowieka” [To understand human death] is published by Polish Society of Transplantation Coordinators.Zrozumieć śmierć człowieka