Konferencja „Przejrzystość współpracy przemysłu farmaceutycznego ze środowiskiem medycznym i organizacjami pacjentów”

Termin: 30 listopada 2018 r., w godzinach 9:30 – 16.15
Miejsce: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (ul. Długa 23/25) w Warszawie, sala im. Władysława Bartoszewskiego
Organizatorzy: Mental Health Europe oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego

 

O konferencji: Mental Health Europe, wspólnie z Centrum Bioetyki i Bioprawa Uniwersytetu Warszawskiego, organizuje spotkanie poświęcone przejrzystości współpracy przemysłu farmaceutycznego ze środowiskiem medycznym i organizacjami pacjentów. Odbędzie się ono 30 listopada 2018 roku w siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (ul. Długa 23/25) w Warszawie w godzinach 9:30-16:15.

Spotkanie podzielone zostało na trzy panele dyskusyjne, które dotyczyć będą relacji przemysłu farmaceutycznego i lekarzy, współpracy firm farmaceutycznych z organizacjami pacjentów oraz skuteczności samoregulacji działalności producentów leków innowacyjnych i generycznych.

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego, środowiska akademickiego, medycznego, organizacji pacjentów i użytkowników opieki psychiatrycznej, a także Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz instytucji publicznych działających w obszarze ochrony zdrowia.

Spotkanie jest częścią europejskiego projektu „Shedding Light”, który analizuje kwestie przejrzystości relacji sektora zdrowia psychicznego z przemysłem farmaceutycznym. Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości na temat znaczenia przejrzystości w dziedzinie zdrowia psychicznego oraz zachęcanie do przyjęcia regulacji dotyczących przejrzystości przepływów finansowych i rzeczowych pomiędzy firmami a środowiskiem medycznym – tzw. sunshine laws.

Sytuacja w poszczególnych krajach europejskich różni się pod kątem podejścia do przejrzystości tych relacji. W kilku krajach takich jak Belgia, Francja, Portugalia i Dania wprowadzono legislację, która obliguje przedstawicieli zawodów medycznych i firmy farmaceutyczne do raportowania o przepływach finansowych pomiędzy nimi. W innych krajach te relacje uregulowane są tylko częściowo. Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) samodzielnie uregulowała zasady przejrzystości współpracy, które zostały w różnej formie przyjęte przez kraje członkowskie. W Polsce implementacją Kodeksu Przejrzystości zajmuje się INFARMA, która od 2015 roku publikuje informacje na temat przepływów finansowych pomiędzy przemysłem farmaceutycznym i lekarzami (upublicznione dane pochodzą tylko od tych lekarzy, którzy wyraźili na to zgodę).

W czasie debaty chcemy porozmawiać między innymi o tym: Czym są konflikty interesów i kiedy mogą być groźne? Jak pogodzić ochronę danych osobowych lekarzy z dążeniem do transparentności w systemie ochrony zdrowia? Czy organizacje pacjentów powinny być sponsorowane przez firmy farmaceutyczne?

Ważne linki:

Wstęp wolny.

Zapraszamy!

 

ZDJĘCIA: