Wystąpienia naukowe

Październik 2019

Wszyscy członkowie CBB wystąpią na Konferencji „Etyka i emocje” 25-26 października 2019 r. 

Jakub Zawiła-Niedźwiecki  wystąpi na International Network for Philosophy and Psychiatry 21th Annual Conference: ’Experts in Mental Health, która odbędzie się w Warszawie w dniach 22-24 Października 2019 r.

Wrzesień 2019

Prof. Paweł Łuków i Jakub Zawiła-Niedźwiecki wystąpią na EACME Annual Conference: Rethinking Ethics in 21st Century Europe w Oxfordzie w dniach 12-14 Września 2019.


Sierpień 2019

Prof. Paweł Łuków, dr Joanna Różyńska, dr Emilia KaczmarekJakub Zawiła-Niedźwiecki wystąpia na konferencji Philosophy & Ethics at the Edge of Medicine organizowanej w Oslo w dniach 7-10 Sierpnia 2019 przez European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare.


Lipiec 2019

Prof. Paweł Łuków, dr Emilia Kaczmarek Jakub Zawiła-Niedźwiecki wygłoszą referaty na XXXVth International Congress on Law and Mental Health w Rzymie w dniach 21-26 Lipca 2019.


Marzec 2018

Prof. Paweł Łuków i dr Joanna Różyńska przedstawią wykłady na konferencji naukowej Problemy definicyjne i strategie argumentacyjne w filozoficznych i bioetycznych debatach nad początkiem i końcem życia, która odbędzie się w Łodzi w dniach 16–17.03.2018. Prof. Paweł Łuków wygłosi wykład pt. „Best interests of the extremely premature infant. One standard or many?”. Dr Joanna Różyńska przedstawi referat pt. „The argument from potentiality and status of human embryos”.


Grudzień 2017

Prof. Paweł Łuków wygłosi 1 grudnia wykład pt. „Prawo i etyka w transplantologii” w ramach Kongresu Medycznego Varia Medica, który odbędzie się w Warszawie w dniach 30.11.-2.12.2017.

Listopad 2017

Dr Joanna Różyńska wygłosi referat pt. „Przypadek Charliego Garda – wycofanie leczenia i dostęp do terapii innowacyjnej” w ramach XV Ogólnopolskiego Forum Prawno-Medycznego, które odbędzie się w Warszawie w dniach 30.11-1.12.2017.

***

Dr Joanna Różyńska i Jakub Zawiła-Niedźwiecki będą prelegentami III Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej, która odbędzie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w dniu 17 listopada. Dr Różyńska wygłosi wykład inaugurujący konferencję pt. „Choroby tropikalne, epidemie i pandemie – panorama wyzwań etycznych i prawnych”.

***

Prof. Paweł Łuków i dr Joanna Różyńska przedstawią wyniki swoich badań naukowych na konferencji PRIM&R – 2017 AER Advancing Ethical Research, która odbędzie się w dniach 5-8 listopada w San Antonio TX (USA).

***

Prof. Paweł Łuków wygłosi 2 listopada w Center for Health Care Ethics, Saint Louis University (USA) odczyt poświęcony debacie bioetycznej w Polsce.


Październik 2017

Prof. Paweł Łuków wygłosi wykład pt. „Źródła norm relacji lekarz-pacjent. Poszukiwanie stałości etycznej w zmiennym świecie” w ramach III Gdańskich Debat Lekarskich „Suprema lex. Współczesne spory o relację między pacjentem i lekarzem”, które odbędą się w dniu 28 października 2017 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

***

Dr Joanna Różyńska wygłosi wykład pt.  „Ethics of the Obesity Prevention. Reflection on the Polish Situation”, w ramach seminarium Ethics of the Prevention of Obesity: Spotlight on Central and Eastern Europe, które odbędzie się w dniu 6 października w Tübingen (Niemcy).

***


Wrzesień 2017

Dr Joanna Różyńska wygłosi referaty pt.  „Balancing risks and benefits of experimental interventions offered on ‘compassionate use’ basis”  oraz „Fair Access to Clinical Trials for Incompetent Subjects under the new EU Regulation No. 536/2014” na międzynarodowej konferencji European Association of Health Law, która odbędzie się w Bergen (Norwegia) w dniach 28-29 września.

***

Prof. Paweł Łuków wygłosi referat pt. „Beyond gift-giving: transplantations, agent identity, and sharing” w dniu 8 września 2017 r w ramach 2017 European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) Conference (7-9 września 2017 r.) w Barcelonie.


Sierpień 2017

Badacze Centrum –  dr Joanna Różyńska, Katarzyna Chludzińska, Emilia Kaczmarek, Andrzej Girdwoyń i Jakub Zawiła-Niedźwiecki  wygłoszą referaty naukowe na międzynarodowej konferencji  31th European  Conference on Philosophy of Medicine and Healthcare (ESPMH) – „Emerging Technologies in Healthcare”, która odbędzie się w Belgradzie (Serbia) w dniach 16-19 sierpnia.


 Lipiec 2017

Dr Joanna Różyńska oraz mgr Emilia Kaczmarek wygłoszą referaty naukowe na konferencji 23rd WAML World Congress organizowanej przez World Association for Medical Law w Baku (Azerbejdżan) w dniach 10-13 lipca.

***

Prof. Paweł Łuków weźmie udział w debacie pt. „Theory and Practice in Bioethics: The Failure of Philosophy?”, która odbędzie się 9 lipca 2017 r. w ramach XXXVth International Congress on Law and Mental Health (9-14 lipca 2017 r.) w Pradze.

Prof. Paweł Łuków wygłosi referat pt. „Adjectival and Non-Adjectival Bioethics” w dn. 10 lipca 2017 r w ramach  XXXVth International Congress on Law and Mental Health (9-14 lipca 2017 r.) w Pradze, a Jakub Zawiła-Niedźwiecki wystąpi z referatem pt. „Towards unified normative standard for doubtfully capable patients”.


Czerwiec 2017

Dr Joanna Różyńska wygłosi wykład pt. „Prawo pacjenta umierającego do stosowania leczenia eksperymentalnego” na konferencji Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka. Prawa pacjenta umierającego, organizowanej w dniu 30 czerwca przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.


Maj 2017

Dr Joanna Różyńska wygłosi wykład pt. „Access to investigational drugs outside of controlled clinical research – individual and social interests” na międzynarodowej konferencji naukowej Medical, ethical and legal aspects of experimental therapy, która odbędzie się w dniu 19 maja br. w Warszawie.

***

W dniu 17 maja Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Komitetem Bioetyki przy Prezydium PAN, The Polish Unit of the UNESCO Chair in Bioethics (Haifa) oraz Studenckim Kołem Naukowym Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Ius et Medicina” przy WPIA Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowało w Warszawie ogólnopolską konferencję naukową Regulacja in vitro – wyzwania bioetyczne i prawne.  Tu dostępny jest program konferencji.

***

Dr Joanna Różyńska wygłosi referat pt.„Prowadzenie badania klinicznego bez uzyskiwania świadomej zgody” na konferencji naukowej zorganizowanej w Krakowie w dniu 12 maja 2017 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych i 35-lecia działalności komisji bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 


Marzec 2017

W dniach 21-23 marca 2017 członkowie Centrum Bioetyki i Bioprawa zaprezentują wyniki swoich badań na konferencji UNESCO Chair in Bioethics 12th World Conference Bioethics, Medical Ethics & Health Law, w Limassol (Cypr).

***

Prof. Paweł Łuków wygłosi 16 marca 2017 r. wykład pt. „Making sense of non-directiveness in genetic counseling. The case of Poland” w ramach sympozjum Ethical, legal and social aspects of invasive and non-invasive genetic prenatal diagnostics in Germany and Poland, które odbędzie się w dniach od 13.03.2017 do 18.03.2017 (uwaga: nastąpiła zmiana terminu sympozjum) w Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, Universität Ulm, Niemcy.


Grudzień 2016

W dniach 9-10 grudnia 2016 członkowie Centrum Bioetyki i Bioprawa będą omawiać swoje badania na konferencji Bioetyka a zdrowie publiczne współorganizowanej przez Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN oraz Centrum.

***

Prof. Paweł Łuków wygłosi 2 grudnia 2016 r. wykład pt. „What is aging? Some ethical challenges of long life” na konferencji Perspectives on/for Ageing with Disability: Cultural Representations, która odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2016 r. w Warszawie.

***

Prof. Paweł Łuków wygłosi 2 grudnia 2016 r. wykład pt. „Czy brak obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej implikuje obowiązek jej ujawnienia?” w ramach Ogólnopolskiego Forum Prawniczo-Medycznego, które odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2016 r. w Warszawie. Na tej samej konferencji dr Joanna Rożyńska wygłosi wystąpienie pt. „Dostęp do testowanych produktów leczniczych poza protokołem badania klinicznego aspekty etyczno-prawne”, a Jakub Zawiła-Niedźwiecki wystąpi z referatem pt. „Antynaukowe źródła wyjątków w regulacji produktów i procedur leczniczych – zjawisko globalne”.


Listopad 2016

Dr Joanna Różyńska przedstawi wyniki swoich badań naukowych na konferencji PRIM&R 2016 Advancing Ethical Research Conference, która odbędzie się w dniach 13-16 listopada w Anaheim CA (USA).


Październik 2016

Dr Joanna Różyńska wygłosi dwa referaty naukowe na międzynarodowej konferencji – 10th International Conference on Applied Ethics, organizowanej przez Center for Applied Ethics and Philosophy (CEAP), Hokkaido University w dniach 28-30 października w Sapporo (Japonia).


Wrzesień 2016

29 września prof. Paweł Łuków wziął udział w debacie oksfordzkiej organizowanej w ramach tegorocznego Festiwalu Nauki. Teza debaty brzmiała: „Manipulowanie genotypem ludzkim musi być zakazane„. W obronie tezy stanęli: dr Dariusz Śladowski, prof. Piotr Girdwoyń i prof. Barbara Chyrowicz; przeciw tezie argumentowali dr Krzysztof Papis, dr hab. Stanisław Obirek i prof. P. Łuków.

***

Badacze Centrum – prof. Paweł Łuków, dr Joanna Różyńska i Jakub Zawiła-Niedźwiecki zaprezentują wyniki swoich badań na ogólnopolskiej konferencji ”Etyka w medycynie – między teorią a praktyką” , organizowanej przez Zakład Etyki, Gdański Uniwersytet Medyczny & Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku w dniach 22-24 września.

***

Badacze Centrum – prof. Paweł Łuków, dr Joanna Różyńska, Emilia Kaczmarek i Jakub Zawiła-Niedźwiecki przedstawią wyniki swoich badań na międzynarodowej konferencji The 2016 EACME Annual Conference: 30 Years of European Bioethics, który odbędzie się w Leuven (Belgia) w dniach 8-10 września. Organizatorem konferencji jest European Association of Centres of Medical Ethics.

***

1 września prof. Paweł Łuków wygłosił jeden z dwóch wykładów inaugurujących Festiwal Przemiany 2016 organizowany przez Centrum Nauki Kopernik, pt. „Deadline. O urokach śmiertelności”.


Sierpień 2016

Badacze Centrum – prof. Paweł Łuków, dr Joanna Różyńska, Katarzyna Chludzińska, Emilia Kaczmarek i Jakub Zawiła-Niedźwiecki  wygłoszą referaty naukowe na międzynarodowej konferencji  30th European  Conference on Philosophy of Medicine and Healthcare (ESPMH) – „Ethics and Social Determinants of Health”, która odbędzie się w Zagrzebiu (Chorwacja) w dniach 17-20 sierpnia.


Lipiec 2016

w dniu 30 lipca Jakub Zawiła-Niedźwiecki wygłosi wystąpienie w ramach cyklu spotkań Naukowe Espresso obywającego się w Centrum Nauki Kopernik. Wystąpienie będzie stanowiło etyczny komentarz do wystawy Obywatele w medycynie.

***

W dniach 18-24 lipca prof. Paweł Łuków wygłosi wykłady w China Agricultural University w Pekinie (18 lipca),  w China University of Renmin w Pekinie (20 lipca) oraz w Nanjing Agricultural University w Nankinie (22 lipca).

***

W dniach 30 czerwca – 2 lipca Jakub Zawiła-Niedźwiecki przedstawi referat i plakat w sekcji młodych badaczy na 10. Kongresie Societas Humboldtiana Polonorum, który odbędzie się w Łodzi.


Czerwiec 2016

Dr Joanna Różyńska, Katarzyna Chludzińska, Emilia Kaczmarek i Jakub Zawiła-Niedźwiecki zaprezentują wyniki swoich badań na międzynarodowej konferencji 13th World Congress of Bioethics, który odbędzie się w Edynburgu w dniach 14-17 czerwca. Organizatorem konferencji jest International Association of Bioethics.

***

Dr Joanna Różyńska weźmie udział w dyskusji panelowej poświęconej etycznych aspektom kriokonserwacji ludzkich zarodków, która odbędzie się drugiego dnia międzynarodowej konferencji Development of Scientific Cooperation in Reproductive Medicine Research III, w Warszawie w dniach 10-11 czerwca 2016 r.

***

Prof. Paweł Łuków i dr Joanna Różyńska będą prelegentami na konferencji Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka, która odbędzie się w dniu 10 czerwca w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. Konferencję organizuje Rzecznik Praw Obywatelskich przy współpracy z Komitetem Bioetyki przy Prezydium PAN.


Maj 2016POLITICIZED MEDIZIN plakat

W dniach 12-13 maja prof. Paweł Łuków i Jakub Zawiła-Niedźwiecki wezmą udział w konferencji „Politicised medicine” organizowanej przez Interdisciplinary Work Group for Ethics of Medicine in Poland and Germany. Konferencja odbędzie się w Łodzi w siedzibie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.


Kwiecień 2016

W dniach 22-24 kwietnia Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN i Centrum Bioetyki i Bioprawa  organizują Wiosenną Szkolę Bioetyki: Bioetyka w społeczeństwie demokratycznym. Do udziału w zajęciach zaproszonych zostanie 25 studentów i młodych naukowców. Szkoła odbędzie się w Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie.

***

W dniu 19 kwietnia dr Joanna Różyńska wygłosi wykład na temat National guidance on the ethical, legal and regulatory framework w ramach międzynarodowej konferencji Clinical Trials in Central and Eastern Europe Forum, która odbędzie się w Warszawie w Hotelu Marriott.


Marzec 2016

W dniu 2 marca prof. Paweł Łuków i dr Joanna Różyńska wygłoszą wykłady w ramach Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej, które odbędzie się w Warszawie w Centrum Olimpijskim. Organizatorem Forum jest Instytut Ochrony Zdrowia.


Luty 2016

W dniu 25 lutego o godz. 19.00 dr Joanna Różyńska wygłosi w Mińsku (Białoruś) publiczny wykład pt. New Brave Man. The Ethics of Human Enhancement. Wykład organizowany jest przez Center for European Studies w ramach The European Café Project.

***

Dr Joanna Różyńska przedstawi referat pt.  Ethics of using experimental Ebola treatments  podczas warsztatów Ethical Challenges of Research Conducted in Disaster Settings, które odbędą się na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum UJ w Krakowie w dniach 8-9 lutego 2016 r. Warsztaty są realizowane w ramach The Disaster Bioethics COST Action IS1201.