Call for abstracts: “Opieka zdrowotna jako przestrzeń publiczna: Integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie”

przez | Lipiec 9, 2019

Konferencja międzynarodowa: “Healthcare as a Public Space. Social Integration and Social Diversity in the Context of Access to Healthcare in Europe”

Uniwersytet w Rijece, Wydział Medycyny, Katedra Nauk Społecznych i Humanistyki Medycznej

Data i miejsce: 5-6 września 2019, Rijeka, Chorwacja

Deadline: 15 sierpnia 2019