Archiwum miesiąca: styczeń 2018

Konferencja w Łodzi

Prof. Paweł Łuków i dr Joanna Różyńska przedstawią wykłady na konferencji naukowej Problemy definicyjne i strategie argumentacyjne w filozoficznych i bioetycznych debatach nad początkiem i końcem życia, która odbędzie się w Łodzi w dniach 16–17.03.2018. Prof. Paweł Łuków wygłosi wykład pt. „Best interests of the extremely premature infant. One standard or many?”. Dr Joanna Różyńska przedstawi referat pt. „The argument from potentiality and status of human embryos”.