Bioetyka – Generalia

Monografie

Historia i natura bioetyki

  • Łuków, P. (2014). Bioetyczne wyzwania współczesności. W: P. Łuków & T. Pasierski, Etyka medyczna z elementami filozofii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, ss. 101–108.
  • Różyńska, J. & Łuków, P. (2013). Narodziny i natura bioetyki. W: J. Różyńska & W. Chańska (Red.), Bioetyka. Warszawa: Wolters Kluwer SA, ss. 15–31.
  • Łuków, P. (2013). Standardy bioetyczne – między nowością a reinterpretacją. W: K. Basińska & J. Halasz (Red.), Etyka w medycynie. Wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, ss. 261–270.
  • Łuków, P. (2012). Godność to podstawa. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich – Materiały [Debaty Jana NowakaJeziorańskiego. Rozmowy o wartościach: Godność, Wolność, Sprawiedliwość] 71, 21–22.
  • Łuków, P. (2011). Etyczne dylematy współczesnej medycyny. W: J. Opolski (Red.). Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia. Tom 2. Warszawa: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ss. 7–14.

Regulacje w medycynie

Sprawiedliwość w medycynie