Rozwój bioetyki partycypacyjnej

Tytuł projektu: Rozwój bioetyki partycypacyjnej
Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Łuków 
Źródło finansowania: NPRH, Rozwój 2b
Okres realizacji: 2016-2018 (36 miesięcy)
Nr projektu: 2bH 15 0185 83

Cel projektu: Projekt obejmuje długofalowe, interdyscyplinarne prace badawcze z zakresu bioetyki o charakterze empirycznym i normatywnym, których celem jest rozwój polskiej bioetyki partycypacyjnej w trzech domenach: debaty bioetycznej, klinicznych konsultacji etycznych i edukacji bioetycznej. Badania prowadzone w ramach projektu doprowadzą do wypracowania instytucjonalnych, normatywnych i metodologicznych modeli/standardów prowadzenia demokratycznej i pluralistycznej debaty publicznej na tematy bioetyczne, klinicznych konsultacji etycznych oraz nowoczesnej edukacji bioetycznej dla studentów i przedstawicieli zawodów medycznych. Wypracowane modele/standardy będą dostosowane do potrzeb i oczekiwań polskich uczestników systemu ochrony zdrowia. Będą uwzględniać osiągnięcia polskiej humanistyki medycznej, polskie uwarunkowania społecznokulturowe i ekonomiczno-prawne, a także najlepsze wzorce zagraniczne i międzynarodowe.

Słowa kluczowe: bioetyka, dyskurs etyczny, kliniczne konsultacje etyczne, edukacja bioetyczna

Wykonawcy: 

 • Koordynatorzy modułów projektowych: 
  • prof. dr hab. Paweł Łuków (Uniwersytet Warszawski) – kierownik projektu
  • prof. dr hab. Tomasz Pasierski (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
  • dr hab. Marek Czarkowski (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
  • dr Joanna Różyńska (Uniwersytet Warszawski)
 • Młodzi badacze:
  • mgr Emilia Kaczmarek (Uniwersytet Warszawski)
  • mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki  (Uniwersytet Warszawski)
 • Eksperci: 
  • dr hab. Maria Boratyńska (Uniwersytet Warszawski)
  • prof. dr hab. Barbara Chyrowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  • prof. dr hab. Maciej Andrzej Kaniowski (Uniwersytet Łódzki)
  • prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
  • dr hab. prof. em. UMŁ  Kazimierz Szewczyk
  • dr hab. prof. em. UW Zbigniew Szawarski (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH)

Publikacja wyników badań

Publikacje (przyjęte do druku lub opublikowane) 

 • Łuków, P. (2016). Miejsce świadomej zgody na postępowanie medyczne w kulturze społeczeństwa demokratycznego. W: Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ss. 11-20.

Prezentacje konferencyjne:

 • 12th World Conference on Bioethics, Medical Ethics & Health Law UNESCO Chair in Bioethics, Limassol, Cypr, Marzec 21-23, 2017; Sesja: Bioethics and Democratic Culture
  • Łuków, P. (2017). Democratic culture, informed consent, and the social role of bioethics.
  • Różyńska, J. (2017). Healthcare Ethics Committees in young democracies.
  • Czarkowski, M. (2017). Challenges for the patient-centered mission of Hospital Ethics Committees.
  • Zawiła-Niedźwiecki, J. (2017). Clinical Ethics Consultations, democratic inclusion, and the best interests standard.
  • Kaczmarek, E. (2017). The role and the limits of democracy in bioethical education.
 • Łuków, P. (2016). Miejsce świadomej zgody na postępowanie medyczne w kulturze społeczeństwa demokratycznego. Ogólnopolska konferencja naukowa „Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka”, Warszawa, Polska: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 10 czerwca.